• Yeterliliği sosyal sigorta programları (% toplam refah faydalanan hane)
 • Yeterlilik, sosyal koruma ve çalışma programları (% toplam refah faydalanan hane)
 • Yeterliliği sosyal güvenlik ağı programları (% toplam refah faydalanan hane)
 • Yeterliliği işsizlik ödeneği ve AİP (% toplam refah faydalanan hane)
 • Ortalama çalışma saatleri, çocuklar, çalışma ve iş, yaşları 7-14 (haftada saat)
 • , Ortalama çalışma saatleri, çocuklar, çalışma ve iş, kadın, yaşları 7-14 (haftada saat)
 • , Ortalama çalışma saatleri, çocuklar, çalışma ve iş, erkek, yaşları 7-14 (haftada saat)
 • , Ortalama çalışma saatleri, çocuklar, çalışma, yaşları 7-14 (haftada saat)
 • , Ortalama çalışma saatleri, çocuk işçi, kadın, yaşları 7-14 (haftada saat)
 • , Ortalama çalışma saatlerinin çocuklar, çalışma yalnızca, erkek, yaşları 7-14 (haftada saat)
 • Fayda görülme oranı, işsizlik yardımları ve AİP için en yoksul diliminde (toplam % U/AİP fayda)
 • Fayda görülme oranı sosyal güvenlik ağı programları için en yoksul diliminde (toplam % güvenlik net fayda)
 • Fayda görülme oranı, sosyal sigorta programları için en yoksul diliminde (% toplam sosyal sigorta Yardımları)
 • Fayda görülme oranı, sosyal koruma ve iş programları için en yoksul diliminde (toplam % SPL faydaları)
 • Çocuk istihdamı içinde tarım (% ekonomik olarak aktif çocuklar 7-14 yaş)
 • Çocuk istihdamı içinde tarım, kadın (% kadın ekonomik olarak aktif çocukların yaşları 7-14)
 • Çocuk istihdamı içinde tarım, erkek (% ekonomik olarak aktif erkek çocukların yaşları 7-14)
 • Çocuk istihdamı üretim (% ekonomik olarak aktif çocuklar 7-14 yaş)
 • Çocuk istihdamı, üretim, kadın (% kadın ekonomik olarak aktif çocuklar 7-14 yaş)
 • Çocuk istihdamı üretim, erkek (% ekonomik olarak aktif erkek çocuklar 7-14 yaş)
 • Çocuk istihdamı hizmetler (% ekonomik olarak aktif çocuklar 7-14 yaş)
 • Çocuk istihdamı, hizmetler, kadın (% kadın ekonomik olarak aktif çocuklar 7-14 yaş)
 • Çocuk istihdam hizmetleri, erkek (% ekonomik olarak aktif erkek çocuklar 7-14 yaş)
 • Çocuk istihdamı, kadın (% kız çocukları yaşları 7-14)
 • Çocukların istihdam, erkek (% erkek çocukların yaşları 7-14)
 • Çocukların istihdam, serbest meslek (% çocuk istihdamı, yaşları 7-14)
 • Çocukların istihdam, serbest meslek, kadın (% kadın çocuk istihdamı, yaşları 7-14)
 • Çocukların istihdam, serbest meslek, erkek (% erkek çocuklarda istihdam, yaşları 7-14)
 • Çocukların istihdam, eğitim ve iş (% çocuk istihdamı, yaşları 7-14)
 • Çocukların istihdam, eğitim ve iş, kadın (% kadın çocuk istihdamı, yaşları 7-14)
 • Çocuklarda istihdam, eğitim ve iş, erkek (% erkek çocuklarda istihdam, yaşları 7-14)
 • Çocukların istihdam, toplam (% çocukların yaşları 7-14)
 • Çocukların istihdam, ücretsiz aile işçisi (% çocuk istihdamı, yaşları 7-14)
 • Çocukların istihdam, ücretsiz aile işçisi kadın (% kadın çocuk istihdamı, yaşları 7-14)
 • Çocukların istihdam, ücretsiz aile işçisi erkek (% erkek çocuklarda istihdam, yaşları 7-14)
 • Çocukların istihdam, ücretli çalışanlar (% çocuk istihdamı, yaşları 7-14)
 • Çocukların istihdam, ücretle çalışanlar, kadın (% kadın çocuk istihdamı, yaşları 7-14)
 • Çocuklarda istihdam, ücretle çalışanlar, erkek (% erkek çocuklarda istihdam, yaşları 7-14)
 • Çocukların istihdam, iş sadece (% çocuk istihdamı, yaşları 7-14)
 • Çocukların istihdam, iş, kadın (% kadın çocuk istihdamı, yaşları 7-14)
 • Çocukların istihdam, iş, erkek (% erkek çocuklarda istihdam, 7-14 yaş)
 • Katkıda bulunan aile işçisi kadın (% kadın çalışan)
 • Katkıda bulunan aile işçisi erkek (% erkek çalışan)
 • Katkıda bulunan aile işçisi toplam (% toplam çalışan)
 • kapsamında işsizlik ödeneği ve AİP (% nüfus)
 • Kapsama sosyal güvenlik ağı programları (% nüfus)
 • Kapsama sosyal sigorta programları (% nüfus)
 • Kapsama sosyal koruma ve işgücü programları (% nüfus)
 • dış Göç oranı üçüncül eğitimli (% toplam üçüncül eğitimli nüfus)
 • İşverenler, kadın (% istihdam)
 • İşverenler, erkek (% istihdam)
 • İşverenler, toplam (% istihdam)
 • İstihdam tarım (% toplam istihdam)
 • İstihdam içinde tarım, kadın (% kadın iş ve
 • İstihdam içinde tarım, erkek (% erkek istihdam)
 • İstihdamda Sanayi (% toplam istihdam)
 • İstihdam, Sanayi, kadın (% kadın iş ve
 • İstihdam sektörü, erkek (% erkek iş ve
 • İstihdam nüfus oranı, 15+ kadın (%) (modellenmiş tahmin ILO)
 • İstihdam nüfus oranı, 15+ kadın (%) (ulusal tahmin)
 • İstihdam nüfus oranı, 15+ erkek (%) (modellenmiş tahmin ILO)
 • İstihdam nüfus oranı, 15+ erkek (%) (ulusal tahmin)
 • İstihdam nüfus oranı, 15+ toplam (%) (modellenmiş tahmin ILO)
 • İstihdam nüfus oranı, 15+ toplam (%) (ulusal tahmin)
 • İstihdam nüfus oranı, 15-24 yaş kadın (%) (modellenmiş tahmin ILO)
 • İstihdam nüfus oranı, 15-24 yaş kadın (%) (ulusal tahmin)
 • İstihdam nüfus oranı, 15-24 yaş, erkek (%) (modellenmiş tahmin ILO)
 • İstihdam nüfus oranı, 15-24 yaş, erkek (%) (ulusal tahmin)
 • İstihdam nüfus oranı, 15-24 yaş toplam (%) (modellenmiş tahmin ILO)
 • İstihdam nüfus oranı, 15-24 yaş toplam (%) (ulusal tahmin)
 • GSYİH kişi başına istihdam (sabit 1990 PPP $)
 • Uluslararası göçmen stoğu (% nüfus)
 • Uluslararası göçmen stoku, toplam
 • İşgücüne katılım oranı 15-24 yaş kadın (%) (modellenmiş tahmin ILO)
 • İş gücüne katılım oranı 15-24 yaş kadın (%) (ulusal tahmin)
 • İşgücüne katılım oranı 15-24 yaş, erkek (%) (modellenmiş tahmin ILO)
 • İş gücüne katılım oranı 15-24 yaş, erkek (%) (ulusal tahmin)
 • İşgücüne katılım oranı 15-24 yaş toplam (%) (modellenmiş tahmin ILO)
 • İş gücüne katılım oranı 15-24 yaş toplam (%) (ulusal tahmin)
 • İş gücüne katılım oranı, kadın (% kadın nüfus 15 yaş üstü) (modellenmiş tahmin ILO)
 • İş gücüne katılım oranı, kadın (% kadın nüfus 15 yaş üstü) (ulusal tahmin)
 • İş gücüne katılım oranı, kadın (% kadın nüfus 15-64 yaş) (modellenmiş tahmin ILO)
 • İşgücüne katılma oranı, erkek (% erkek nüfus 15 yaş üstü) (modellenmiş tahmin ILO)
 • İşgücüne katılma oranı, erkek (% erkek nüfus 15 yaş üstü) (ulusal tahmin)
 • İşgücüne katılım oranı, erkek (% erkek nüfus 15-64 yaş) (modellenmiş tahmin ILO)
 • İşgücüne katılım oranı (% toplam nüfus 15 yaş üstü) (modellenmiş tahmin ILO)
 • İşgücüne katılım oranı (% toplam nüfus 15 yaş üstü) (ulusal tahmin)
 • İşgücüne katılım oranı (% toplam nüfus 15-64 yaş) (modellenmiş tahmin ILO)
 • İş gücü ile İlköğretim (toplam%)
 • İşgücü ile İlköğretim, kadın (% kadınların işgücüne)
 • İş gücü ile İlköğretim, erkek (% erkek işgücü)
 • İşgücü ile ortaöğretim (toplam%)
 • İşgücü ile ortaöğretim, kadın (% kadınların işgücüne)
 • İşgücü ile ortaöğretim erkek (% erkek işgücü)
 • İş gücü ile yüksek öğrenim (toplam%)
 • İşgücü ile yüksek öğrenim, kadın (% kadınların işgücüne)
 • İş gücü ile yüksek öğretim erkek (% erkek işgücü)
 • İşgücü, kadın (% toplam işgücü)
 • İşgücü, toplam
 • Uzun dönemli işsizlik (toplam % işsizlik)
 • Uzun vadeli işsizlik oranı, kadın (% kadın işsizlik)
 • Uzun vadeli işsizlik, erkek (% erkek işsizlik)
 • Net göç
 • Yarı zamanlı istihdam, kadın ( % ) toplam kadın istihdamı)
 • yarı zamanlı istihdam, kadın (toplam % part-time iş
 • , Part-time istihdam, erkek (% toplam erkek istihdam)
 • yarı zamanlı istihdam, toplam (toplam % meslek)
 • Oranı erkek işgücüne katılma oranı (%) (modellenmiş tahmin ILO)
 • Oranı erkek işgücüne katılma oranı (%) (ulusal tahmini)
 • Mülteci nüfusu ile ülke veya topraklarının sığınma
 • Mülteci nüfusu ile ülke veya bölge kökeni
 • serbest meslek, kadın (% kadın çalışan)
 • Serbest meslek sahibi, erkek (% erkek çalışan)
 • serbest meslek, toplam (toplam % istihdam)
 • İşsizlik ile İlköğretim (toplam % işsizlik)
 • İşsizlik oranı ile İlköğretim, kadın (% kadın işsizlik)
 • İşsizlik ile İlköğretim, erkek (% erkek işsizlik)
 • İşsizlik ile ortaöğretim (toplam % işsizlik)
 • İşsizlik ile ortaöğretim, kadın (% kadın işsizlik)
 • İşsizlik ile orta öğretim erkek (% erkek işsizlik)
 • İşsizlik ile yüksek öğrenim ( % ) toplam işsizlik)
 • İşsizlik ile yüksek öğrenim, kadın (% kadın işsizlik)
 • İşsizlik ile yüksek öğretim erkek (% erkek işsizlik)
 • İşsizlik oranı, kadın (% kadınların işgücüne) (modellenmiş tahmin ILO)
 • İşsizlik, kadın (% kadınların işgücüne) (ulusal tahmin)
 • İşsizlik oranı, erkek (% erkek işgücü) (modellenmiş tahmin ILO)
 • İşsizlik, erkek (% erkek işgücü) (ulusal tahmin)
 • İşsizlik, toplam (toplam % iş gücü) (modellenmiş tahmin ILO)
 • İşsizlik, toplam (toplam % iş gücü) (ulusal tahmin)
 • İşsizlik, gençlik kadın (% kadınların işgücüne 15-24 yaş) (modellenmiş tahmin ILO)
 • İşsizlik, gençlik kadın (% kadınların işgücüne 15-24 yaş) (ulusal tahmin)
 • İşsizlik, gençlik erkek (% erkek işgücü 15-24 yaş) (modellenmiş tahmin ILO)
 • İşsizlik, gençlik erkek (% erkek işgücü 15-24 yaş) (ulusal tahmin)
 • İşsizlik, gençlerin toplam (% toplam işgücü 15-24 yaş) (modellenmiş tahmin ILO)
 • İşsizlik, gençlerin toplam (% toplam işgücü 15-24 yaş) (ulusal tahmin)
 • Kırılgan istihdam, kadın (% kadın istihdam)
 • Kırılgan istihdam, erkek (% erkek istihdam)
 • Kırılgan istihdam, toplam (toplam % meslek)
 • Ücretli ve maaşlı çalışanlar kadın (% kadın çalışan)
 • Ücretli ve maaşlı çalışanlar, toplam (toplam % istihdam)
 • Ücret ve maaş, işçi, erkek (% erkek çalışan