• Ergen doğurganlık hızı (1.000 kadın doğum yaşları 15-19)
 • Yaş bağımlılık oranı (% çalışma çağındaki nüfus)
 • Yaş bağımlılık oranı, yaşlı (% çalışma çağındaki nüfus)
 • Yaş bağımlılık oranı, genç (% çalışma çağındaki nüfus)
 • Antiretroviral tedavi kapsamı (% insanların yaşam ile HIV)
 • ARİ tedavi (% 5 altı çocukların alınması için bir sağlık kuruluşu)
 • Doğum oranı, ham (1.000 kişi)
 • ölüm Nedeni, bulaşıcı hastalıklar ve anne, doğum öncesi ve beslenme koşulları (toplam%)
 • ölüm ve yaralanma (toplam%)
 • ölüm Nedeni, bulaşıcı olmayan hastalıklar (% toplam)
 • Çocuk (0-14) HIV ile yaşayan
 • Çocukları ile ateş alan sıtma ilaçları (% 5 yaş altı çocukların ateşle birlikte)
 • kamu sağlık çalışanlarına (1.000 kişi)
 • Bütünlüğü doğum kaydı (%)
 • Bütünlüğü nüfus kaydı, kırsal (%)
 • Bütünlüğü nüfus kaydı, kentsel (%)
 • Tamlık ölüm kaydı ile neden-ölüm bilgisi (%)
 • Bütünlüğü bebek ölümü raporlama (% bildirilen bebek ölüm için tahmini bebek ölüm)
 • Eksiksiz raporlama toplam ölüm (% bildirilen toplam ölü sayısı tahmini toplam ölüm)
 • Prezervatif kullanımı, nüfus 15-24 yaş kadın (% kadın yaş 15-24)
 • Prezervatif kullanımı, nüfus 15-24 yaş, erkek (% erkek yaş 15-24)
 • Tüketim iyotlu tuz (% hane)
 • Gebeliği önleyici yöntem kullanma (% kadınlar yaşları 15-49)
 • Ölüm oranı, ham (1.000 kişi)
 • Derinlik gıda açığı (gösterge, kişi başı günlük)
 • Diyabet sıklığı (% nüfus yaşları 20 ile 79)
 • İshal tedavisi (% çocuklar altında 5 alan oral rehidrasyon ve sürekli besleme)
 • İshal tedavisi (% çocuklar altında 5 kim aldı ORS paket)
 • sadece anne sütü (% çocuklar altında 6 ay)
 • Dış kaynaklar için sağlık (% toplam harcamaları sağlık)
 • Kadın başlı hane (% hane ile bir kadın baş)
 • Doğurganlık oranı, toplam (kadın başına doğum)
 • Sağlık harcaması kişi başına (cari ABD$)
 • Sağlık harcaması kişi başına, PPP (sürekli 2011 Uluslararası $)
 • Sağlık harcaması, özel (% GSYİH)
 • Sağlık harcamalarının, kamu (% GSYİH)
 • Sağlık harcamalarının, kamu (% hükümet harcamaları)
 • Sağlık harcamaları, kamu (toplam % sağlık harcamaları)
 • Sağlık harcamaları, toplam (% GSYİH)
 • Hastane yatak sayısı (1,000 kişi başına)
 • Aşılama, DPT (% çocukların yaşları 12-23 ay)
 • Aşılama, kızamık (% çocukların yaşları 12-23 ay)
 • Gelişmiş sağlık hizmetleri (% nüfus ile erişim)
 • Gelişmiş sağlık hizmetleri, kırsal (% kırsal nüfus ile erişim)
 • Gelişmiş sağlık tesisleri, kentsel (% kentsel nüfus ile erişim)
 • İyileştirilmiş su kaynağı (% nüfus ile erişim)
 • İyileştirilmiş su kaynağı, kırsal (% kırsal nüfus ile erişim)
 • İyileştirilmiş su kaynağı, kentsel (% kentsel nüfus ile erişim)
 • Görülme oranı tüberküloz (100.000 kişi başına)
 • ortalama ömür kadın (yıl)
 • ortalama ömür, erkek (yıl)
 • ortalama ömür, toplam (yıl)
 • Ömür boyu anne ölüm riski (%)
 • Ömür boyu anne ölüm riski (1: oranı değişir country)
 • Düşük doğum ağırlığı bebekler (% doğum)
 • Anne ölüm oranı (modellenmiş tahmin, 100.000 canlı doğumda)
 • Anne ölüm oranı (ulusal tahmin, 100.000 canlı doğumda)
 • Ölüm oranı, yetişkin, dişi (1.000 kadın yetişkin)
 • Ölüm oranı, yetişkin, erkek (1.000 erkek yetişkin)
 • Ölüm oranı, bebek, kadın (1.000 canlı doğumda)
 • Ölüm oranı, bebek, erkek (1.000 canlı doğumda)
 • Ölüm oranı, neonatal (1.000 canlı doğumda)
 • Ölüm oranı, 5, kadın (1.000 canlı doğumda)
 • Ölüm oranı, 5, erkek (1.000 canlı doğumda)
 • yeni doğanlara karşı korumalı tetanoz (%)
 • Sayısı bebek ölüm
 • Sayısı anne ölüm
 • Sayısı neonatal ölüm
 • Sayısı çocuk ölümünün
 • Hemşireler ve ebeler (1.000 kişi)
 • cepten sağlık harcamaları (% özel sektör harcamaları sağlık)
 • cepten sağlık harcamaları (toplam % sağlık harcamaları)
 • Doktorlar (1.000 kişi)
 • Nüfus 65 yaş ve üzeri (Toplam%)
 • Nüfus artışı (yıllık %)
 • 0-14 yaş nüfus (% toplam)
 • 15-64 yaş Nüfus (% Toplam)
 • Nüfus, kadın (% toplam)
 • Nüfus, toplam
 • Hamile kadınların doğum öncesi bakım alma (%)
 • Yaygınlığı HIV, kadın (% 15-24 yaş)
 • Yaygınlığı HIV, erkek (% 15-24 yaşlar arası)
 • Yaygınlığı HIV, Toplam (% nüfus 15-49 yaş)
 • Yaygınlığı kilolu, ağırlık yüksekliği (% çocuklar altında 5)
 • Yaygınlığı kilolu, kilo, boy, kadın (% çocuklar altında 5)
 • Yaygınlığı kilolu, kilo, boy, erkek (% çocuklar altında 5)
 • Yaygınlık ciddi israf, ağırlık yüksekliği (% çocuklar altında 5)
 • Yaygınlık ciddi israf, kilo, boy, kadın (% çocuklar altında 5)
 • Yaygınlık ciddi israf, kilo, boy, erkek (% çocuklar altında 5)
 • Yaygınlığı büyüme geriliği, boy yaşı (% çocuklar altında 5)
 • Yaygınlığı büyüme geriliği, boy, yaş, kadın (% çocuklar altında 5)
 • Yaygınlığı büyüme geriliği, boy, yaş, erkek (% çocuklar altında 5)
 • yetersiz beslenme Yaygınlığı (% nüfus)
 • riskli, zayıf, kilo, yaş (% çocuklar altında 5)
 • riskli, zayıf, kilo, yaş, kadın (% çocuklar altında 5)
 • riskli, zayıf, kilo, yaş, erkek (% çocuklar altında 5)
 • Yaygınlığı israf, kilo için yüksekliği (% çocuklar altında 5)
 • Yaygınlığı israf, kilo, boy, kadın (% çocuklar altında 5)
 • Yaygınlığı israf, kilo, boy, erkek (% çocuklar altında 5)
 • Sigara kullanım sıklığı, kadınlarda (% yetişkin)
 • Sigara kullanım sıklığı, erkeklerde (% yetişkin)
 • Hayatta kalmak için 65 yaşında, dişi (% uygulanması
 • Hayatta kalmak için 65 yaşında, erkek (% uygulanması
 • Genç anneler (% kadın yaş 15-19 kim vardı çocuk veya şu anda hamile)
 • Tüberküloz olgu bulma oranı (%, tüm formları)
 • Tüberküloz tedavi başarı oranı (% yeni vaka)
 • Karşılanmamış için doğum kontrolü (% evli kadınlar 15-49 yaş)
 • Kullanım insektisit tedavi cibinlik (% altında 5 nüfus)
 • A Vitamini takviyesi Kapsama oranı (% çocukların yaşları 6-59 ay)
 • Aranıyor doğurganlık oranı (kadın başına doğum)
 • Kadınlar, iman eden bir koca, haklı olarak dayak karısı, kızı savunuyor ona (%)
 • Kadınlar, iman eden bir koca, haklı olarak dayak karısı ne zaman yanıyor gıda (%)
 • Kadınlar, iman eden bir koca, haklı olarak dayak karısı ne zaman çekti gitti söylemeden onu (%)
 • Kadınlar, iman eden bir koca, haklı olarak dayak karısı zaman ihmal edilen çocuklar (%)
 • Kadınlar, iman eden bir koca, haklı olarak dayak karısı ne zaman reddediyor seksi (%)
 • Kadın payı nüfus 15 yaş üstü yaşam ile HIV (%)