• Tarımsal hammadde ihracatı (% mal ihracatı)
 • Tarımsal hammadde ithalatı (% mal ithalatı)
 • Ortalama zaman net ihracat yoluyla gümrük (gün)
 • Bağlayıcı kapsamı, tüm ürünler (%)
 • Bağlayıcı kapsamı, sanayi ürünleri (%)
 • Bağlayıcı kapsamı, birincil ürünler (%)
 • Bağlı oranı, basit yani, tüm ürünler (%)
 • Bağlı oranı, basit demek, sanayi ürünleri (%)
 • Bağlı oranı, basit demek, birincil ürünler (%)
 • Rüşvet görülme oranı (% firmaları yaşayan en az bir kez rüşvet ödeme talebi)
 • İş ölçüde açıklanması Endeksi (0=daha az açıklanmasına 10=Daha fazla bilgilendirme)
 • Ticari hizmet ihracatı (cari ABD doları)
 • Ticari hizmet ithalatı (cari US$)
 • Maliyetini işletme kurma prosedürleri (% GSMH kişi başına)
 • ithalat Maliyeti (ABD$ / kap)
 • Gecikme elde bir elektrik bağlantısı (gün)
 • kredi Derinliği bilgi Endeksi (0=düşük 8=yüksek)
 • Mesafe için sınır puan (0=en düşük performans 100=sınır)
 • Belgeleri ihracat (sayı)
 • ithalat Dokümanları (sayı)
 • Ease of doing business Endeksi (1=En işletme dostu düzenlemeler)
 • İhracat değer Endeksi (2000 = 100)
 • İhracat hacmi Endeksi (2000 = 100)
 • Rakip firmalara karşı kayıtsız firmalar (% firmaları)
 • Firma beklendiği ver hediye toplantılar ile vergi yetkilileri (% firmaları)
 • Firma resmi olarak ne zaman kayıt işlemleri başladı (% firmaları)
 • Firma teklif örgün eğitim (% firmaları)
 • Firma kullanarak bankalara finans yatırım (% firmaları)
 • Firma kullanarak bankalara finans sermayesi (% firmaları)
 • Firma ile kadınların işgücüne katılım hakkı (% firmalar)
 • Firmalar ile kadın üst yöneticisi (% firmaları)
 • Gıda ihracatı (% mal ihracatı)
 • Gıda ithalatı (% mal ithalatı)
 • Yakıt ihracatı (% mal ihracatı)
 • Yakıt ithalatı (% mal ithalat)
 • İthalat değer Endeksi (2000 = 100)
 • İthalat hacmi Endeksi (2000 = 100)
 • Gayri resmi ödemeler için kamu görevlileri (% firmaları)
 • Uluslararası turizm, harcamaları (% toplam ithalat)
 • Uluslararası turizm, harcamaları (cari ABD$)
 • Uluslararası turizm, harcamaları için seyahat eşyaları (cari ABD doları)
 • Uluslararası turizm, sayı gidiş
 • Uluslararası turizm, Makbuzlar (% toplam ihracat)
 • Uluslararası turizm, Makbuzlar (cari ABD doları)
 • Uluslararası turizm, Makbuzlar için seyahat eşyaları (cari ABD doları)
 • Uluslararası kabul görmüş, kalite belgelendirme (% firmalar)
 • Yatırım enerji ile özel katılım (cari US$)
 • Yatırım Telekom ile özel katılım (cari US$)
 • Yatırım taşıma ile özel katılım (cari US$)
 • Yatırım su ve sanitasyon ile özel katılım (cari US$)
 • İşgücü vergi ve katkı payı (% ticari kar)
 • teslim süresi ihracat, ortalama durumda (gün)
 • Kurşun zaman alma, medyan kılıf (gün)
 • Lojistik performans indeksi: Yetenek takip sevkıyatlar (1=düşük, 5=yüksek)
 • Lojistik performans indeksi: Yeterlilik ve kalite lojistik hizmetleri (1=düşük, 5=yüksek)
 • Lojistik performans indeksi: Rahat düzenlenmesi uygun fiyatlı gönderiler (1=düşük, 5=yüksek)
 • Lojistik performans indeksi: Verimlilik gümrük işlemleri süreci (1=düşük, 5=yüksek)
 • Lojistik performans indeksi: Frekans ile olan gönderiler ulaşmak alıcı içinde planlanan ya da beklenen zaman (1=düşük, 5=yüksek)
 • Lojistik performans indeksi: Toplam (1=düşük, 5=yüksek)
 • Lojistik performans indeksi: Kalite ticaret ve ulaşım ile ilgili altyapı (1=düşük, 5=yüksek)
 • Zararlar nedeniyle hırsızlık, soygun, vandalizm ve kundaklama (% satış)
 • Üretimi ve ihracatı (% mal ihracatı)
 • Üretmektedir ithalat (% mal ithalatı)
 • Mal ihracat (cari US$)
 • Mal ihracatı ile raporlama ekonomi (cari US$)
 • Mal ihracatı ile raporlama ekonomi, kalıntı (% toplam mal ihracatı)
 • Mal ihracatı, gelişmekte olan ekonomilerde Doğu Asya Ve Pasifik (% toplam mal ihracatı)
 • Mal ihracatı, gelişmekte olan ekonomilerde, Avrupa Ve Orta Asya (% toplam mal ihracatı)
 • Mal ihracatı, gelişmekte olan ekonomilerde Latin Amerika ve Karayip (% toplam mal ihracatı)
 • Mal ihracatı, gelişmekte olan ekonomilerde Orta Doğu Ve Kuzey Afrika (% toplam mal ihracatı)
 • Mal ihracatı, gelişmekte olan ekonomilerde Güney Asya (% toplam mal ihracatı)
 • Mal ihracatı, gelişmekte olan ekonomilerde Sahra altı Afrika (% toplam mal ihracatı)
 • Mal ihracatı, gelişmekte olan ekonomiler dışında bölge (% toplam mal ihracatı)
 • Mal ihracatı, gelişmekte olan ekonomiler içinde bölge (% toplam mal ihracatı)
 • Mal ihracatı, ülkelerin, Arap dünyasındaki (% toplam mal ihracatı)
 • Mal ihracatı, yüksek gelirli ekonomiler (% toplam mal ihracatı)
 • Mal ithalatı (cari US$)
 • Mal ithalatı ile raporlama ekonomi (cari US$)
 • Mal ithalatı ile raporlama ekonomi, kalıntı (% toplam mal ithalatı)
 • Mal ithalatı, gelişmekte olan ekonomilerde Doğu Asya Ve Pasifik (% toplam mal ithalatı)
 • Mal ithalatı, gelişmekte olan ekonomilerde, Avrupa Ve Orta Asya (% mal ithalatı toplam)
 • Mal ithalatı, gelişmekte olan ekonomilerde Latin Amerika ve Karayip (% toplam mal ithalatı)
 • Mal ithalatı, gelişmekte olan ekonomilerde Orta Doğu Ve Kuzey Afrika (% toplam mal ithalatı)
 • Mal ithalatı, gelişmekte olan ekonomilerde Güney Asya (% toplam mal ithalatı)
 • Mal ithalatı, gelişmekte olan ekonomilerde Sahra altı Afrika (% toplam mal ithalatı)
 • Mal ithalatı, gelişmekte olan ekonomiler dışında bölge (% toplam mal ithalatı)
 • Mal ithalatı, gelişmekte olan ekonomiler içinde bölge (% mal ithalatı toplam)
 • Mal ithalatı ekonomilerde Arap Dünyası (% toplam mal ithalatı)
 • Mal ithalatı, yüksek gelirli ekonomiler (% toplam mal ithalatı)
 • Mal ticareti (% GSYİH)
 • Net takas şartlarını ticaret Endeksi (2000 = 100)
 • ziyaret Sayısı ya da gerekli toplantıları ile vergi yetkilileri,
 • Diğer vergiler ödenecek olan işletmeler (% ticari kar)
 • Elektrik kesintileri firmalar tipik bir ay (sayı)
 • Özel kredi büro kapsamı (% yetişkin)
 • İşlemleri için yapı depo (sayı)
 • Prosedürleri uygulamak için bir sözleşme (dizi)
 • İşlemleri için kayıt özelliği (sayı)
 • Kar vergisi (% ticari kar)
 • Kamu Kredi Kayıt kapsamı (% yetişkin)
 • Payı tarifesi hatları ile uluslararası zirveleri, tüm ürünler (%)
 • Payı tarifesi hatları ile uluslararası zirveleri, sanayi ürünleri (%)
 • Paylaşımın tarife hatları ile uluslararası zirveleri, birincil ürünler (%)
 • Payı tarifesi hatları ile belirli oranları, tüm ürünler (%)
 • Payı tarifesi hatları ile belirli oranları, sanayi ürünleri (%)
 • Payı tarifesi hatları ile belirli oranları, birincil ürünler (%)
 • Start-up kayıt işlemleri için bir iş (sayı)
 • Gücü yasal haklar Endeksi (0=zayıf 12=güçlü)
 • Tarife oranı, uygulanan, basit yani, tüm ürünler (%)
 • Tarife uygulanan, basit demek, sanayi ürünleri (%)
 • Tarife uygulanan, basit demek, birincil ürünler (%)
 • Tarife oranı, uygulanan ağırlıklı ortalama, tüm ürünler (%)
 • Tarife oranı, uygulanan ağırlıklı ortalama, sanayi ürünleri (%)
 • Tarife oranı, uygulanan ağırlıklı ortalama, birincil ürünler (%)
 • Tarife, en çok tercih edilen ulus, basit yani, tüm ürünler (%)
 • Tarife, en çok tercih edilen ulus, basit demek, sanayi ürünleri (%)
 • Tarife, en çok tercih edilen ulus, basit demek, birincil ürünler (%)
 • Tarife, en çok tercih edilen ulus, ağırlıklı ortalama, tüm ürünler (%)
 • Tarife, en çok tercih edilen ulus, ağırlıklı ortalama, sanayi ürünleri (%)
 • Tarife, en çok tercih edilen ulus, ağırlıklı ortalama, birincil ürünler (%)
 • Vergi ödemeleri (sayı)
 • Zaman gerekli oluşturmak için bir depo (gün)
 • gereken Zaman için zorunlu bir sözleşme (gün)
 • gereken Zaman için elektrik (gün)
 • Zaman gerekli elde etmek için bir işletme lisans (gün)
 • gereken Zaman kayıt özelliği (gün)
 • Zaman gerekli olan bir iş kurmaya (gün)
 • harcanan Zaman ile ilgili şartları hükümet düzenlemeleri (% üst yönetimi zaman)
 • Zaman verme (gün)
 • ithalat Zaman (gün)
 • Zaman hazırlamak ve vergi (saat)
 • Zaman çözmek için iflas (yıl)
 • Toplam vergi oranı (% ticari kar)
 • Seyahat hizmetleri (% ticari hizmet ihracatı)
 • Seyahat hizmetleri (% ticari hizmet ithalatı)
 • Değer kaybı nedeniyle elektrik kesintileri (% satış)