• Silahlı Kuvvetler personeli (toplam % işgücü)
 • Silahlı Kuvvetler personeli, toplam
 • Silah ihracatı (SIPRI trend göstergesi değerler)
 • Silah ithalatı (SIPRI trend göstergesi değerler)
 • Savaşa bağlı ölümler (Kişi sayısı)
 • Nakit fazlası/açığı (% GSYİH)
 • Nakit fazlası/açığı (cari Milli Para Birimi)
 • Merkezi yönetim borç, toplam (% GSYİH)
 • Merkezi yönetim borç, toplam (mevcut Milli Para Birimi)
 • Tazminat çalışanları (% gider)
 • Tazminat çalışanların (mevcut Milli Para Birimi)
 • CPİA binası insan kaynakları derecelendirme (1=düşük 6=yüksek)
 • CPİA iş yasal ortam derecelendirme (1=düşük 6=yüksek)
 • CPİA borç politikası derecelendirme (1=düşük 6=yüksek)
 • CPİA ekonomik yönetim küme ortalaması (1=düşük 6=yüksek)
 • CPİA verimlilik gelir seferberlik derecelendirme (1=düşük 6=yüksek)
 • CPİA eşitlik, kamu kaynak kullanım oranı (1=düşük 6=yüksek)
 • CPİA finans sektörü derecelendirme (1=düşük 6=yüksek)
 • CPİA maliye politikası derecelendirme (1=düşük 6=yüksek)
 • CPİA cinsiyet eşitliği derecelendirme (1=düşük 6=yüksek)
 • CPİA makroekonomik yönetim derecelendirme (1=düşük 6=yüksek)
 • CPİA politikaları sosyal içerme/özsermaye küme ortalaması (1=düşük 6=yüksek)
 • CPİA politika ve kurumlar için çevresel sürdürülebilirlik derecelendirme (1=düşük 6=yüksek)
 • CPİA mülkiyet hakları ve Kural tabanlı yönetim derecelendirme (1=düşük 6=yüksek)
 • CPİA kamu yönetimi ve kurumlarının küme ortalaması (1=düşük 6=yüksek)
 • CPİA kalite, bütçe ve mali yönetim derecelendirme (1=düşük 6=yüksek)
 • CPİA kaliteli kamu idaresi derecelendirme (1=düşük 6=yüksek)
 • CPİA sosyal koruma Derecesi (1=düşük 6=yüksek)
 • CPİA yapısal politikalar küme ortalaması (1=düşük 6=yüksek)
 • CPİA ticaret değerleri (1=düşük 6=yüksek)
 • CPİA şeffaflık, hesap verebilirlik, yolsuzluk ve kamu sektörü derecelendirme (1=düşük 6=yüksek)
 • Gümrük ve diğer ithalat vergileri (% vergi geliri)
 • Gümrük ve diğer ithalat vergileri (güncel Milli Para Birimi)
 • Gider (% GSYİH)
 • Gider (mevcut Milli Para Birimi)
 • Kadın milletvekilleri, üst düzey yetkililer ve yöneticiler (toplam%)
 • Mal ve hizmet giderleri (% gideri)
 • Mal ve hizmet giderleri (mevcut Milli Para Birimi)
 • IDA kaynak tahsisi Endeksi (1=düşük 6=yüksek)
 • Faiz ödemeleri (% gideri)
 • Faiz ödemeleri (% gelir)
 • Faiz ödemeleri (cari Milli Para Birimi)
 • ülke içinde yerlerinden edilmiş kişiler (sayısı, yüksek tahmin)
 • ülke içinde yerlerinden edilmiş kişiler (sayı, en düşük tahmin)
 • Net incurrence sorumlulukları, iç (% GSYİH)
 • Net incurrence sorumlulukları, yerli (mevcut Milli Para Birimi)
 • Net incurrence sorumlulukları, yabancı (% GSYİH)
 • Net incurrence sorumlulukları, yabancı (güncel Milli Para Birimi)
 • Diğer giderler (% gideri)
 • Diğer giderler (mevcut Milli Para Birimi)
 • Diğer vergiler (% gelir)
 • Diğer vergiler (mevcut Milli Para Birimi)
 • Periyodik ve zamanında değerlendirme istatistiksel kapasitesi (ölçek zero to hundred)
 • Durum barış koruyucuları (sayıda asker, polis ve askeri gözlemci olarak görev)
 • Oranı koltuklar düzenlenen kadınlar ulusal meclisler (%)
 • Gelir, bağışlar hariç (% GSYİH)
 • Gelir, bağışlar hariç (mevcut Milli Para Birimi)
 • Sosyal katkı (% gelir)
 • Sosyal katkı mevcut Milli Para Birimi)
 • Kaynak veri değerlendirme istatistiksel kapasitesi (ölçek zero to hundred)
 • Vergi gelirleri (% GSYİH)
 • Vergi geliri (mevcut Milli Para Birimi)
 • Vergi ihracat (% vergi)
 • Vergi ihracat (cari Milli Para Birimi)
 • Vergiler mal ve hizmetler (% Gelir)
 • Vergisi, mal ve hizmetler (% katma değerli Sanayi ve hizmet
 • Vergileri mal ve hizmetler (güncel Milli Para Birimi)
 • Vergiler gelir, kar ve sermaye kazançları (% Gelir)
 • Vergisi gelir, kar ve sermaye kazançları (toplam % vergi)
 • Vergi gelir, kar ve sermaye kazançları (mevcut Milli Para Birimi)
 • Vergiler uluslararası ticaret (% gelir)
 • Vergiler uluslararası ticaret (mevcut Milli Para Birimi)