Üretim, katma değer (cari Milli Para Birimi) Kaynak: Dünya Bankası, ulusal hesaplar veri ve OECD Ulusal Hesaplar veri dosyaları.

Üretim, katma değer (cari Milli Para Birimi)


Yayın Tarihi :

Kısa açıklama:

Uzun açıklama: İmalat sanayi USSS bölümler 15-37 ait anlamına gelir. Katma değer tüm çıkışlar ekleyerek ve ara girdi düşüldükten sonra bir sektör net çıktı. Fabrikasyon varlıkları veya doğal kaynakların tükenmesi ve bozulması amortisman için kesinti yapmadan hesaplanır. Değer kökeni Uluslararası Standart Sanayi Sınıflaması (USSS), revizyon 3 ile belirlenir ekledi. Veri mevcut yerel para birimi cinsinden.

Yorumlar:

Notlar:

Yöntem:

Kaynak: Dünya Bankası, ulusal hesaplar veri ve OECD Ulusal Hesaplar veri dosyaları.

Baz period:

Alakalı Linkler: 0

Üst başlık: Ekonomik Politika Ve Borç: Ulusal hesaplar: cari fiyatlarla Yerel para birimi: katma Değer