serbest meslek, toplam (toplam % istihdam) Kaynak: Uluslararası Çalışma Örgütü, iş Piyasası veritabanı temel Göstergeler.

serbest meslek, toplam (toplam % istihdam)


Yayın Tarihi :

Kısa açıklama:

Uzun açıklama: Serbest çalışan işçiler, işbirlikçi bir veya birkaç ortakları ile veya kendi hesabına ya da bir çalışan, bir iş olarak tanımlanan tipine sahip olanlar, işçi serbest meslek işleri. ücret kar mal ve hizmet üretilen türetilen üzerine doğrudan bağımlı olduğu yani işler. Serbest çalışan işçiler, dört alt-kategoriler dahil işverenler,-kendi hesabına çalışanlar, üreticiler üyeleri kooperatifler ve katkıda bulunan aile işçisi.

Yorumlar:

Notlar:

Yöntem:

Kaynak: Uluslararası Çalışma Örgütü, iş Piyasası veritabanı temel Göstergeler.

Baz period:

Alakalı Linkler: 0

Üst başlık: Sosyal Koruma Ve Emek: Ekonomik faaliyet