kişi başına düşen GSMH (sabit 2005 ABD$) Kaynak: Dünya Bankası, ulusal hesaplar veri ve OECD Ulusal Hesaplar veri dosyaları.

kişi başına düşen GSMH (sabit 2005 ABD$)


Yayın Tarihi :

Kısa açıklama:

Uzun açıklama: GSMH kişi başına düşen gayri safi milli gelir yıl ortası nüfusa bölünür. GSMH (eski GSMH) toplamının katma değer ile tüm yerleşik üreticilerin artı herhangi bir ürün vergileri (daha az sübvansiyon) yer alan değerleme çıkış artı net makbuzları birincil gelir (tazminat çalışanları ve mülkiyet gelirleri) yurtdışından. Veri 2005 ABD doları sabit.

Yorumlar:

Notlar:

Yöntem:

Kaynak: Dünya Bankası, ulusal hesaplar veri ve OECD Ulusal Hesaplar veri dosyaları.

Baz period: 2005

Alakalı Linkler: 0

Üst başlık: Ekonomi Politikası Ve Borç: Ulusal hesaplar: ABD doları 2005 yılında sabit fiyatlar: Toplu göstergeleri