kişi başına GSYİH (sabit 2005 ABD$) Kaynak: Dünya Bankası, ulusal hesaplar veri ve OECD Ulusal Hesaplar veri dosyaları.

kişi başına GSYİH (sabit 2005 ABD$)


Yayın Tarihi :

Kısa açıklama:

Uzun açıklama: Kişi başına düşen GSYİH gayri safi yurtiçi hasılanın yıl ortası nüfusa bölünür. GSYİH brüt değeri ürünler değeri tüm yerleşik üreticilerin eksi sübvansiyonlar dahil değildir ayrıca herhangi bir ürünün vergiler ekonomide ve ekledi toplamıdır. Doğal kaynakların tükenmesi ve yıkımı için fabrikasyon varlıkların amortisman için kesinti yapmadan veya hesaplanır. Veri 2005 ABD doları sabit.

Yorumlar:

Notlar:

Yöntem: Daha fazla bilgi için, sabit ABD doları için meta verileri görmek GSYİH (NY.GSYİH.MKTP.KD) ve toplam nüfus (SP.POP.TOTL).

Kaynak: Dünya Bankası, ulusal hesaplar veri ve OECD Ulusal Hesaplar veri dosyaları.

Baz period: 2005

Alakalı Linkler: 0

Üst başlık: Ekonomi Politikası Ve Borç: Ulusal hesaplar: ABD doları 2005 yılında sabit fiyatlar: Toplu göstergeleri