kişi başına GSYİH (cari Milli Para Birimi) Kaynak: Dünya Bankası, ulusal hesaplar veri ve OECD Ulusal Hesaplar veri dosyaları.

kişi başına GSYİH (cari Milli Para Birimi)


Yayın Tarihi :

Kısa açıklama:

Uzun açıklama: Kişi başına düşen GSYİH gayri safi yurtiçi hasılanın yıl ortası nüfusa bölünür. GSYİH brüt değeri ürünler değeri tüm yerleşik üreticilerin eksi sübvansiyonlar dahil değildir ayrıca herhangi bir ürünün vergiler ekonomide ve ekledi toplamıdır. Doğal kaynakların tükenmesi ve yıkımı için fabrikasyon varlıkların amortisman için kesinti yapmadan veya hesaplanır. Veri mevcut yerel para birimi cinsinden.

Yorumlar: Sınırlı kullanım: üçüncü taraf iletişim Uluslararası Enerji Ajansı bu bilgileri kullanın Lütfen.

Notlar:

Yöntem:

Kaynak: Dünya Bankası, ulusal hesaplar veri ve OECD Ulusal Hesaplar veri dosyaları.

Baz period:

Alakalı Linkler: 0

Üst başlık: Ekonomik Politika Ve Borç: Ulusal hesaplar: US$ cari fiyatlar: Toplu göstergeleri