kişi başına GSMH (sabit Milli Para Birimi) Kaynak: Dünya Bankası, ulusal hesaplar veri ve OECD Ulusal Hesaplar veri dosyaları.

kişi başına GSMH (sabit Milli Para Birimi)


Yayın Tarihi :

Kısa açıklama:

Uzun açıklama: GSMH kişi başına düşen gayri safi milli gelir yıl ortası nüfusa bölünür. GSMH (eski GSMH) toplamının katma değer ile tüm yerleşik üreticilerin artı herhangi bir ürün vergileri (daha az sübvansiyon) yer alan değerleme çıkış artı net makbuzları birincil gelir (tazminat çalışanları ve mülkiyet gelirleri) yurtdışından. Veri sürekli yerel para birimi cinsinden.

Yorumlar:

Notlar:

Yöntem:

Kaynak: Dünya Bankası, ulusal hesaplar veri ve OECD Ulusal Hesaplar veri dosyaları.

Baz period:

Alakalı Linkler: 0

Üst başlık: Ekonomik Politika Ve Borç: Ulusal hesaplar: Yerel para birimi sabit fiyatlar: Toplu göstergeleri