kapsamında işsizlik ödeneği ve AİP (% nüfus) Kaynak: KONU: Sosyal Güvenlik Atlas - Esneklik ve Eşitlik Göstergeleri, Dünya Bankası. Veri temsilcisi ulusal hanehalkı araştırmaları. (datatopics.worldbank.org/aspire/)

kapsamında işsizlik ödeneği ve AİP (% nüfus)


Yayın Tarihi :

Kısa açıklama:

Uzun açıklama: Kapsama işsizlik sigortası ve aktif işgücü programları (AİP) gösterir yüzdesi nüfus katılma işsizlik tazminatı, kıdem tazminatı, erken emeklilik nedeniyle işgücü piyasası sebep, işgücü piyasası hizmetleri (aracılık), eğitim (meslek, yaşam becerileri ve nakit için eğitim), iş rotasyonu ve iş paylaşımı, istihdam teşvikleri, ücret sübvansiyonları, destekli istihdam, rehabilitasyon ve istihdam önlemleri için devre dışı. Tahminler, hem doğrudan hem de dolaylı yararlananlar vardır.

Yorumlar:

Notlar:

Yöntem:

Kaynak: KONU: Sosyal Güvenlik Atlas - Esneklik ve Eşitlik Göstergeleri, Dünya Bankası. Veri temsilcisi ulusal hanehalkı araştırmaları. (datatopics.worldbank.org/aspire/)

Baz period:

Alakalı Linkler: 0

Üst başlık: Sosyal Koruma Ve Emek: Performans