kamu harcamaları öğrenci başına, ikincil (% kişi başına GSYİH) Kaynak: Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve İstatistik (UNESCO) Kültür Örgütü Enstitüsü.

kamu harcamaları öğrenci başına, ikincil (% kişi başına GSYİH)


Yayın Tarihi :

Kısa açıklama:

Uzun açıklama: Öğrenci başına ortalama hükümet harcamaları genel devlet harcamaları (cari, sermaye ve transfer) eğitim belirli bir düzeyde, kişi başına düşen GSYİH nın yüzdesi olarak ifade edilen öğrenci başına.

Yorumlar:

Notlar:

Yöntem: Orta öğretimde öğrenci başına genel devlet harcamaları ortaöğretim düzeyinde öğrenci sayısı, kişi başına düşen GSYİH yüzdesi olarak ifade edilir ortaöğretim toplam hükümet harcamalarının bölünmesiyle hesaplanır. Veri toplama Dünya Bankası tahminleri. eğitim n Veri yıllık eğitim araştırması için resmi yanıtlardan UNESCO İstatistik Enstitüsü tarafından toplanır. Tüm veriler Uluslararası Standart Eğitim Sınıflandırması (ISCED) uluslar arası düzeyde eğitim programları karşılaştırılabilir olmasını sağlamak için eşleştirilir. Şu andaki sürüm resmi olarak 2011 yılında UNESCO Üyesi ülkeler tarafından benimsendi. Kişi başına düşen GSYİH verileri Dünya Bankası geliyor. n referans yıl olan verileri sunulmaktadır okul yıl yansıtır. Bazı ülkelerde okul yıl boyunca yayılan iki Takvim yılı (Haziran 2011 Eylül 2010-örneğin,)

Kaynak: Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve İstatistik (UNESCO) Kültür Örgütü Enstitüsü.

Baz period:

Alakalı Linkler: 0

Üst başlık: Eğitimi: Giriş