İthalatta mal ve hizmetler (güncel Milli Para Birimi) Kaynak: Dünya Bankası, ulusal hesaplar veri ve OECD Ulusal Hesaplar veri dosyaları.

İthalatta mal ve hizmetler (güncel Milli Para Birimi)


Yayın Tarihi :

Kısa açıklama:

Uzun açıklama: Mal ve hizmet ithalatı mal değeri ve diğer piyasa hizmetlerini dünyanın geri kalanından aldığı temsil eder. Onlar vardır değeri olan mal, navlun, sigorta, ulaşım, Seyahat, telif, lisans ücretleri ve diğer hizmetler, iletişim, inşaat, finans, bilgi, iş, kişisel ve kamu hizmetleri. Çalışanlar ve yatırım geliri tazminat (eskiden faktör hizmetler) ve transfer ödemeleri hariç. Veri mevcut yerel para birimi cinsinden.

Yorumlar:

Notlar:

Yöntem:

Kaynak: Dünya Bankası, ulusal hesaplar veri ve OECD Ulusal Hesaplar veri dosyaları.

Baz period:

Alakalı Linkler: 0

Üst başlık: Ekonomi Politikası Ve Borç: Ulusal hesaplar: Yerel para birimi cari fiyatlar: Harcamaları GSYİH