İşverenler, toplam (% istihdam) Kaynak: Emek piyasasının temel Göstergeleri (KİLM) ILO.

İşverenler, toplam (% istihdam)


Yayın Tarihi :

Kısa açıklama:

Uzun açıklama: İşverenler gösterir işçiler olan, çalışan kendi hesabına veya bir ya da birkaç ortakları, tutun bu tür işleri tanımlandığı gibi, bir serbest meslek işleri yani iş yeri ücret doğrudan bağlı kar türemiş mal ve hizmet üretilen ve bu kapasite, meşgul, sürekli olarak, bir veya daha fazla kişi çalışmak için onları olarak çalışan(lar).

Yorumlar:

Notlar:

Yöntem:

Kaynak: Emek piyasasının temel Göstergeleri (KİLM) ILO.

Baz period:

Alakalı Linkler: 0

Üst başlık: Sosyal Koruma Ve Emek: Ekonomik faaliyetlerin