İstihdam nüfus oranı, 15+ erkek (%) (ulusal tahmin) Kaynak: Uluslararası Çalışma Örgütü, iş Piyasası veritabanı temel Göstergeler.

İstihdam nüfus oranı, 15+ erkek (%) (ulusal tahmin)


Yayın Tarihi :

Kısa açıklama:

Uzun açıklama: Nüfus oranı istihdam istihdam edilen bir ülkenin nüfus oranı. 15 yaş ve üstü genellikle çalışma çağındaki nüfus olarak kabul edilir.

Yorumlar:

Notlar:

Yöntem:

Kaynak: Uluslararası Çalışma Örgütü, iş Piyasası veritabanı temel Göstergeler.

Baz period:

Alakalı Linkler: 0

Üst başlık: Sosyal Koruma Ve Emek: Ekonomik faaliyetlerin