İşgücü ile ortaöğretim, kadın (% kadınların işgücüne) Kaynak: Uluslararası Çalışma Örgütü, iş Piyasası veritabanı temel Göstergeler.

İşgücü ile ortaöğretim, kadın (% kadınların işgücüne)


Yayın Tarihi :

Kısa açıklama:

Uzun açıklama: Ortaöğretim ile kadınların işgücüne elde veya eğitimin en yüksek seviyesi olan ortaöğretim tamamlayan kadın işgücünün payı vardır.

Yorumlar:

Notlar:

Yöntem: Orta öğretim ile işgücü işgücü sayısı elde veya en yüksek seviye olarak orta öğretim tamamlayan işgücü sayısına bölünmesiyle hesaplanan ve 100 ile çarparak bulunur. n işgücünün emek bir ekonomide mal ve hizmet üretimi için kullanılabilir kaynağı. Şu anda işsiz olan insanlara meslek ama iş arayan insanların ilk kez iş arayanların içerir. Çalışan herkesin, ancak dahil değildir. Ödenmeyen çalışanlar, aile işçileri ve öğrenciler sık sık göz ardı edilir, ve bazı ülkelerde üye sayısı değil silahlı kuvvetler. İş gücü boyutu mevsimlik işçiler girin ve terk olarak yıl boyunca değişir eğilimindedir. Genellikle aktif nüfus ölçülen ilişkin uzun bir çalışma süresi gibi bir yıl, ve şu anda faal nüfus (işgücü) ölçülen ilişkin kısa bir başvuru süresi gibi bir gün veya bir hafta. n düzeyleri eğitim düzeyi dayalı Uluslararası Standart Sınıflandırması Eğitim VEREN), hangi tarafından tasarlanan Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) sağlamak için uluslar arası eğitim programları uluslararası düzeyde. İlköğretim 1 (birincil) ve (orta) 2 ve ISCED 3 ortaöğretim oluşur () lise 4 (lise sonrası) burada VEREN anlamına gelir unutmayın.

Kaynak: Uluslararası Çalışma Örgütü, iş Piyasası veritabanı temel Göstergeler.

Baz period:

Alakalı Linkler: 0

Üst başlık: Sosyal Koruma Ve İşgücü: İşgücü yapısı,