İkincil gelir, diğer sektörler ödemeler (BoP, mevcut ABD$) Kaynak: Uluslararası Para Fonu, Ödemeler İstatistikleri Yıllığı ve veri dosyaları Dengesi.

İkincil gelir, diğer sektörler ödemeler (BoP, mevcut ABD$)


Yayın Tarihi :

Kısa açıklama:

Uzun açıklama: İkincil gelir transferleri bir ekonomi ya da para olmadan mal, hizmet, gelir veya mali işler pro quo sağlar aldığı zaman ödemeler dengesinde kaydedilen anlamına gelir. Tüm transferler sermaye olarak mevcut. Veri cari AMERİKAN Doları.

Yorumlar:

Notlar:

Yöntem:

Kaynak: Uluslararası Para Fonu, Ödemeler İstatistikleri Yıllığı ve veri dosyaları Dengesi.

Baz period:

Alakalı Linkler: 0

Üst başlık: Ekonomi Politikası Ve Borç: Ödemeler Dengesi: Cari Hesap: Transfer