İhracatın mal ve hizmetler (sabit Milli Para Birimi) Kaynak: Dünya Bankası, ulusal hesaplar veri ve OECD Ulusal Hesaplar veri dosyaları.

İhracatın mal ve hizmetler (sabit Milli Para Birimi)


Yayın Tarihi :

Kısa açıklama:

Uzun açıklama: Mal ve hizmet ihracatı mal değeri ve diğer piyasa hizmetlerini dünyanın geri kalanı için sağlanan temsil eder. Onlar vardır değeri olan mal, navlun, sigorta, ulaşım, Seyahat, telif, lisans ücretleri ve diğer hizmetler, iletişim, inşaat, finans, bilgi, iş, kişisel ve kamu hizmetleri. Çalışanlar ve yatırım geliri tazminat (eskiden faktör hizmetler) ve transfer ödemeleri hariç. Veri sürekli yerel para birimi cinsinden.

Yorumlar:

Notlar:

Yöntem:

Kaynak: Dünya Bankası, ulusal hesaplar veri ve OECD Ulusal Hesaplar veri dosyaları.

Baz period: varies by country

Alakalı Linkler: 0

Üst başlık: Ekonomi Politikası Ve Borç: Ulusal hesaplar: Yerel para birimi sabit fiyatlar: Harcamaları GSYİH