İhracatın mal, hizmet ve birincil gelir (BoP, current US$) Kaynak: Uluslararası Para Fonu, Ödemeler İstatistikleri Yıllığı ve veri dosyaları Dengesi.

İhracatın mal, hizmet ve birincil gelir (BoP, current US$)


Yayın Tarihi :

Kısa açıklama:

Uzun açıklama: Mal, hizmet ve birincil gelir ihracatı mal ihracatı, hizmet ihracatı ve birincil gelir makbuzları toplamıdır. Veri cari AMERİKAN Doları.

Yorumlar:

Notlar:

Yöntem:

Kaynak: Uluslararası Para Fonu, Ödemeler İstatistikleri Yıllığı ve veri dosyaları Dengesi.

Baz period:

Alakalı Linkler: 0

Üst başlık: Ekonomi Politikası Ve Borç: Ödemeler Dengesi: Cari Hesap: Mal, hizmet ve gelir