İhracatı mal ve hizmetler (BoP, mevcut ABD$) Kaynak: Uluslararası Para Fonu, Ödemeler İstatistikleri Yıllığı ve veri dosyaları Dengesi.

İhracatı mal ve hizmetler (BoP, mevcut ABD$)


Yayın Tarihi :

Kısa açıklama:

Uzun açıklama: İhracatı mal ve hizmetleri oluşturan tüm hareketleri arasındaki sakinlerinin bir ülke ve dünyanın geri kalanını ilgilendiren bir değişiklik sahipliğini sakinleri için yazılı ve görsel genel mal, net ihracatın mal altında merchanting, nonmonetary altın ve hizmetleri. Veri cari AMERİKAN Doları.

Yorumlar:

Notlar:

Yöntem: Ödemeler dengesi (BoP) ve ekonomi içine giren mal ve hizmetlerin akışı gösteren bir çift girişli muhasebe sistemi.

Kaynak: Uluslararası Para Fonu, Ödemeler İstatistikleri Yıllığı ve veri dosyaları Dengesi.

Baz period:

Alakalı Linkler: 0

Üst başlık: Ekonomi Politikası Ve Borç: Ödemeler Dengesi: Cari hesap: Mal, hizmet ve gelir