Çocuk okuldan, ilkokul, erkek Kaynak: Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve İstatistik (UNESCO) Kültür Örgütü Enstitüsü.

Çocuk okuldan, ilkokul, erkek


Yayın Tarihi :

Kısa açıklama:

Uzun açıklama: Okul dışındaki çocuklar ilkokul çağındaki çocukların sayısı, birincil veya ikincil okula gitmiyor.

Yorumlar:

Notlar:

Yöntem: Sayısı okul dışı çocuklar ilk sayısını çıkararak hesaplanır okul çağındaki çocukların İlköğretim veya ortaokul kayıtlı resmi İlköğretim Toplam nüfus okul çağındaki çocuklar. eğitim n Veri yıllık eğitim araştırması için resmi yanıtlardan UNESCO İstatistik Enstitüsü tarafından toplanır. Tüm veriler Uluslararası Standart Eğitim Sınıflandırması (ISCED) uluslar arası düzeyde eğitim programları karşılaştırılabilir olmasını sağlamak için eşleştirilir. Geçerli sürüm resmi olarak 2011 yılında UNESCO Üyesi ülkeler tarafından benimsendi. Nüfus verileri, BM Nüfus Bölümü çekilir. Nüfus verileri için tek bir kaynak kullanarak standartlaştıran tanımları, tahminler ve aradeğerleme yöntemleri, ülke genelinde tutarlı bir metodoloji sağlamak ve ulusal sayımlarda sayım potansiyel sorunları en aza indirmek. n referans yıl olan verileri sunulmaktadır okul yıl yansıtır. Bazı ülkelerde okul yıl boyunca yayılan iki Takvim yılı (Haziran 2011 Eylül 2010-örneğin,)

Kaynak: Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve İstatistik (UNESCO) Kültür Örgütü Enstitüsü.

Baz period:

Alakalı Linkler: 0

Üst başlık: Eğitimi: Katılım,