Çocuk istihdamı içinde tarım, kadın (% kadın ekonomik olarak aktif çocukların yaşları 7-14) Kaynak: Anlamak Çocuk İşi proje ILO, UNICEF ve Dünya Bankası verilerine göre.

Çocuk istihdamı içinde tarım, kadın (% kadın ekonomik olarak aktif çocukların yaşları 7-14)


Yayın Tarihi :

Kısa açıklama:

Uzun açıklama: Ekonomik faaliyete göre istihdam büyük sanayi kategori (USSS, revizyon 2 veya sürüm 3) ekonomik olarak aktif çocukların bir dağılım gösterir. Tarım Bölümü 1 (USSS, revizyon 2) kategori A ve B (USSS revize 3) karşılık gelir ve tarım ve avcılık, ormancılık ve tomrukçuluk, balıkçılık içerir. Ekonomik olarak aktif çocuklar anketin referans haftasında en az bir saat ekonomik faaliyette bakın.

Yorumlar:

Notlar:

Yöntem:

Kaynak: Anlamak Çocuk İşi proje ILO, UNICEF ve Dünya Bankası verilerine göre.

Baz period:

Alakalı Linkler: 0

Üst başlık: Sosyal Koruma Ve Emek: Ekonomik faaliyetlerin