Yeterlilik, sosyal koruma ve çalışma programları (% toplam refah faydalanan hane) Kaynak: TALİP: Atlas Sosyal Koruma Göstergeleri Esneklik ve Sermaye, Dünya Bankası. Veri temsilcisi ulusal hanehalkı araştırmaları. (datatopics.worldbank.org/aspire/)

Yeterlilik, sosyal koruma ve çalışma programları (% toplam refah faydalanan hane)


Yayın Tarihi :

Kısa açıklama:

Uzun açıklama: Yeterlilik, sosyal koruma ve çalışma programları (SPL) ile ölçülmektedir toplam transfer parası aldı, halkın katılan sosyal sigorta, sosyal güvenlik ağı ve işsizlik yardımları ve aktif işgücü piyasası programlarının yanı paylaş onların toplam refah. Refah yararlanıcı hanelerin toplam gelir veya toplam harcama olarak tanımlanmaktadır. Tahminler, hem doğrudan hem de dolaylı yararlananlar vardır.

Yorumlar:

Notlar:

Yöntem:

Kaynak: TALİP: Atlas Sosyal Koruma Göstergeleri Esneklik ve Sermaye, Dünya Bankası. Veri temsilcisi ulusal hanehalkı araştırmaları. (datatopics.worldbank.org/aspire/)

Baz period:

Alakalı Linkler: 0

Üst başlık: Sosyal Koruma Ve Emek: Performans