Yeterliliği sosyal sigorta programları (% toplam refah faydalanan hane) Kaynak: KONU: Sosyal Güvenlik Atlas - Esneklik ve Eşitlik Göstergeleri, Dünya Bankası. Veri temsilcisi ulusal hanehalkı araştırmaları. (datatopics.worldbank.org/aspire/)

Yeterliliği sosyal sigorta programları (% toplam refah faydalanan hane)


Yayın Tarihi :

Kısa açıklama:

Uzun açıklama: Sosyal sigorta programlarının yeterliliği toplam aktarım tutarı nüfusun payı olarak sosyal sigorta programlarına katılan toplam refahın tarafından alınan ile ölçülür. Refah yararlanıcı hanelerin toplam gelir veya toplam harcama olarak tanımlanmaktadır. Sosyal sigorta programları yaşlılık katkıda bulunan emeklilik (ölüm ve sakatlık dahil) ve sosyal güvenlik ve sağlık sigortası (mesleki yaralanma faydaları dahil olmak üzere, ücretli hastalık izni, doğum izni ve diğer sosyal sigortası vardır. Tahminler, hem doğrudan hem de dolaylı yararlananlar vardır.

Yorumlar:

Notlar:

Yöntem:

Kaynak: KONU: Sosyal Güvenlik Atlas - Esneklik ve Eşitlik Göstergeleri, Dünya Bankası. Veri temsilcisi ulusal hanehalkı araştırmaları. (datatopics.worldbank.org/aspire/)

Baz period:

Alakalı Linkler: 0

Üst başlık: Sosyal Koruma Ve Emek: Performans