Yenilenebilir enerji tüketimi (% toplam nihai enerji tüketimi) Kaynak: A© OECD/Uluslararası Enerji Ajansı ve Dünya Bankası, Uluslararası Enerji Ajansı verilere dayalı olarak Uluslararası Enerji Ajansı, Dünya Enerji Dengeleri© OECD/Uluslararası Enerji Ajansı 2013 edition, tabi https://www.iea.org/t&c/termsandconditions/

Yenilenebilir enerji tüketimi (% toplam nihai enerji tüketimi)


Yayın Tarihi : 27 Aralık 2015

Kısa açıklama:

Uzun açıklama: Yenilenebilir enerji tüketiminin toplam nihai enerji tüketimi içinde yenilenebilir enerjinin payı vardır.

Yorumlar:

Notlar:

Yöntem:

Kaynak: A© OECD/Uluslararası Enerji Ajansı ve Dünya Bankası, Uluslararası Enerji Ajansı verilere dayalı olarak Uluslararası Enerji Ajansı, Dünya Enerji Dengeleri© OECD/Uluslararası Enerji Ajansı 2013 edition, tabi https://www.iea.org/t&c/termsandconditions/

Baz period:

Alakalı Linkler: 0

Üst başlık: Çevre: Enerji üretimi ve kullanımı