Yenilenebilir elektrik üretimi (% toplam elektrik üretiminin) Kaynak: © OECD/Uluslararası Enerji Ajansı ve Dünya Bankası, Uluslararası Enerji Ajansı verilere dayalı olarak Uluslararası Enerji Ajansı, Dünya Enerji Dengeleri© OECD/Uluslararası Enerji Ajansı 2013 edition, tabi https://www.iea.org/t&c/termsandconditions/

Yenilenebilir elektrik üretimi (% toplam elektrik üretiminin)


Yayın Tarihi : 27 Aralık 2015

Kısa açıklama:

Uzun açıklama: Yenilenebilir elektrik electrity toplam elektrik tesisleri her türlü tarafından oluşturulan yenilenebilir enerji santralleri tarafından üretilen paylaşımı.

Yorumlar:

Notlar:

Yöntem:

Kaynak: © OECD/Uluslararası Enerji Ajansı ve Dünya Bankası, Uluslararası Enerji Ajansı verilere dayalı olarak Uluslararası Enerji Ajansı, Dünya Enerji Dengeleri© OECD/Uluslararası Enerji Ajansı 2013 edition, tabi https://www.iea.org/t&c/termsandconditions/

Baz period:

Alakalı Linkler: 0

Üst başlık: Çevre: Enerji üretimi ve kullanımı