Yaygınlığı israf, kilo için yüksekliği (% çocuklar altında 5) Kaynak: Dünya Sağlık Örgütü, Çocuk Büyüme ve Beslenme konusunda Küresel bir veri tabanı. Ülke düzeyinde veri ulusal anketlerden elde edilen düzeltilmemiş veri ve böylece ülkeler arasında karşılaştırılabilir olmayabilir. Ayarlanabilir, karşılaştırılabilir veri http://www.who.int/nutgrowthdb/en mevcuttur. Toplama UNICEF, KİM dayanır, ve Dünya Bankası veri kümesi (karşılaştırılabilir veriler düzeltilmiş) ve metodoloji uyumlu.

Yaygınlığı israf, kilo için yüksekliği (% çocuklar altında 5)


Yayın Tarihi :

Kısa açıklama:

Uzun açıklama: İsraf yaygınlık yüksekliği için uluslararası referans nüfusun yaş 0-59.daha iki standart sapma daha medyan altında olan beş yaş altındaki çocukların oranı.

Yorumlar:

Notlar:

Yöntem: Estimates of child malnutrition, based on prevalence of underweight, stunting, wasting and overweight, are from national survey data. For more information, consult the original sources.

Kaynak: Dünya Sağlık Örgütü, Çocuk Büyüme ve Beslenme konusunda Küresel bir veri tabanı. Ülke düzeyinde veri ulusal anketlerden elde edilen düzeltilmemiş veri ve böylece ülkeler arasında karşılaştırılabilir olmayabilir. Ayarlanabilir, karşılaştırılabilir veri http://www.who.int/nutgrowthdb/en mevcuttur. Toplama UNICEF, KİM dayanır, ve Dünya Bankası veri kümesi (karşılaştırılabilir veriler düzeltilmiş) ve metodoloji uyumlu.

Baz period:

Alakalı Linkler: 0

Üst başlık: ve Sağlık: Beslenme