Yatırım taşıma ile özel katılım (cari US$) Kaynak: Dünya Bankası, Altyapı Projesi Veritabanında Özel Katılım http://ppi.worldbank.org).

Yatırım taşıma ile özel katılım (cari US$)


Yayın Tarihi :

Kısa açıklama:

Uzun açıklama: Özel katılım ile ulaşım projelerine yatırım finansal kapanış ulaşmış ulaştırma altyapı projeleri kapsar ve doğrudan ya da dolaylı olarak halka hizmet. Menkul Kıymetler ve küçük projeler hariç. Bu tip projelere dahil işlemleri ve yönetimi sözleşmeleri, işlemleri ve yönetimi sözleşmeleri ile büyük sermaye harcama, greenfield projeleri (hangi bir özel kuruluş veya bir kamu-özel ortak girişim kurar ve çalışır bir yeni tesis), ve parçalanması. Yatırım taahhütleri tesisleri ve yatırımları yatırım toplamı olur hükümet varlıklar. Tesisleri yatırım proje şirketi ya da mevcut tesislerin genişletilmesi ve modernizasyonu, yeni tesisler içinde veya sözleşme süresi içinde yatırım yapmayı taahhüt kaynaklardır. Hükümet varlıklar yatırım proje şirketinin devlete ait işletmeler, belirli bir alanda hizmet vermek hakları veya belirli bir radyo spektrumu kullanımı gibi devlet varlıklarını satın harcıyor kaynakları vardır. Veri cari AMERİKAN Doları.

Yorumlar:

Notlar:

Yöntem: Veriler gelişmekte olan ülkelerde özel katılım ile altyapı projeleri izleyen Altyapı (ÜFE) Proje veritabanında Dünya Bankası nın Özel Katılım. 139 5000 den fazla altyapı projeleri hakkında bilgi 1984 gelişmekte olan ekonomilerde sağlar. Veritabanı içerir 30 dan fazla alanları proje başına kaydı da dahil olmak üzere ülke, mali yılın kapatılması, altyapı hizmetleri sağlanmış, türü özel katılım, yatırım, teknoloji, kapasitesi, projenin yeri, sözleşme süresi, özel sponsorlar, ihale süreci ve Kalkınma Bankası desteği. n veritabanı, Dünya Bankası, Finans, Ekonomi ve Kentsel Gelişim Departmanı ve Kamu-Özel Altyapı Danışma Odası ortak bir ürünüdür. Coğrafi ve gelir toplamları Dünya Bankası Kalkınma Veri Grubu tarafından hesaplanır. n Veri mevcut ABD doları.

Kaynak: Dünya Bankası, Altyapı Projesi Veritabanında Özel Katılım http://ppi.worldbank.org).

Baz period:

Alakalı Linkler: 0

Üst başlık: Özel Sektör Ve sanat: Özel altyapı yatırımları