Vergi ihracat (% vergi) Kaynak: Uluslararası Para Fonu (IMF), Kamu Maliyesi İstatistik Yıllığı ve veri dosyaları.

Vergi ihracat (% vergi)


Yayın Tarihi :

Kısa açıklama:

Uzun açıklama: İhracat vergileri, malların ülke veya hizmetleri sakinleri tarafından yazılı ve görsel teslim olmanın dışında taşınan tüm vergiler alınmıyor. Daha önce ödenen genel tüketim vergileri, Özel Tüketim vergileri ya da ithalat vergilerinin geri ödemeleri olan ihraç edilen malların üzerinde indirim miktarda ihracat vergi alacağı brüt tutarları bu vergilerden alacak, değil düşülür.

Yorumlar:

Notlar:

Yöntem: The IMF s Government Finance Statistics Manual 2001, harmonized with the 1993 SNA, recommends an accrual accounting method, focusing on all economic events affecting assets, liabilities, revenues, and expenses, not just those represented by cash transactions. It accounts for all changes in stocks, so stock data at the end of an accounting period equal stock data at the beginning of the period plus flows over the period. The 1986 manual considered only debt stocks. n Government finance statistics are reported in local currency. Many countries report government finance data by fiscal year

Kaynak: Uluslararası Para Fonu (IMF), Kamu Maliyesi İstatistik Yıllığı ve veri dosyaları.

Baz period:

Alakalı Linkler: 0

Üst başlık: Kamu Kesimi: kamu maliyesi: Gelir