Vergi gelirleri (% GSYİH) Kaynak: Para Fonu (IMF), Kamu Maliyesi İstatistik Yıllığı ve veri dosyaları, uluslararası ve Dünya Bankası ve OECD GSYİH tahminleri.

Vergi gelirleri (% GSYİH)


Yayın Tarihi :

Kısa açıklama:

Uzun açıklama: Vergi geliri ortak amaçlar için merkezi hükümet transferleri zorunlu anlamına gelir. Para cezası gibi bazı zorunlu transferler, cezalar, ve çoğu sosyal güvenlik katkıları hariç. Yanlışlıkla toplanan vergi gelirleri iadeler ve düzeltmeleri negatif gelir olarak kabul edilir.

Yorumlar:

Notlar:

Yöntem: The IMF s Government Finance Statistics Manual 2001, harmonized with the 1993 SNA, recommends an accrual accounting method, focusing on all economic events affecting assets, liabilities, revenues, and expenses, not just those represented by cash transactions. It accounts for all changes in stocks, so stock data at the end of an accounting period equal stock data at the beginning of the period plus flows over the period. The 1986 manual considered only debt stocks. n Government finance statistics are reported in local currency. Many countries report government finance data by fiscal year

Kaynak: Para Fonu (IMF), Kamu Maliyesi İstatistik Yıllığı ve veri dosyaları, uluslararası ve Dünya Bankası ve OECD GSYİH tahminleri.

Baz period:

Alakalı Linkler: 0

Üst başlık: Kamu Sektörü: kamu maliyesi: Gelir