Vergi gelir, kar ve sermaye kazançları (mevcut Milli Para Birimi) Kaynak: Uluslararası Para Fonu (IMF), Kamu Maliyesi İstatistik Yıllığı ve veri dosyaları.

Vergi gelir, kar ve sermaye kazançları (mevcut Milli Para Birimi)


Yayın Tarihi :

Kısa açıklama:

Uzun açıklama: Vergiler gelir, kar ve sermaye kazanç vergileri üzerinde fiili veya tahmini net gelir bireyler, kar şirketler ve işletmeler ve sermaye kazançları, fark olup olmadığını ya da değil, arazi, Menkul Kıymetler ve diğer varlıklar. İntragovernmental ödemeler konsolidasyon sırasında elimine edilir.

Yorumlar:

Notlar:

Yöntem: The IMF s Government Finance Statistics Manual 2001, harmonized with the 1993 SNA, recommends an accrual accounting method, focusing on all economic events affecting assets, liabilities, revenues, and expenses, not just those represented by cash transactions. It accounts for all changes in stocks, so stock data at the end of an accounting period equal stock data at the beginning of the period plus flows over the period. The 1986 manual considered only debt stocks. n Government finance statistics are reported in local currency. Many countries report government finance data by fiscal year

Kaynak: Uluslararası Para Fonu (IMF), Kamu Maliyesi İstatistik Yıllığı ve veri dosyaları.

Baz period:

Alakalı Linkler: 0

Üst başlık: Kamu Kesimi: kamu maliyesi: Gelir