Tüberküloz tedavi başarı oranı (% yeni vaka) Kaynak: Dünya Sağlık Örgütü Küresel Tüberküloz Raporu.

Tüberküloz tedavi başarı oranı (% yeni vaka)


Yayın Tarihi :

Kısa açıklama:

Uzun açıklama: Tüberküloz tedavi başarı oranı yüzde tüm yeni tüberküloz vakaları (veya yeni ve nüks durumlarda bazı ülkeler) kayıtlı altında bir ulusal tüberküloz kontrol programı içinde verilen yıl başarıyla tamamlanan tedavi ile veya olmadan bakteriyolojik kanıt başarı (kür ve tedavi tamamlanmış sırasıyla).

Yorumlar:

Notlar:

Yöntem: Tuberculosis is one of the main causes of adult deaths from a single infectious agent in developing countries. Data on the success rate of tuberculosis treatment are provided for countries that have submitted data to the WHO. The treatment success rate for tuberculosis provides a useful indicator of the quality of health services. A low rate suggests that infectious patients may not be receiving adequate treatment. An important complement to the tuberculosis treatment success rate is the case detection rate, which indicates whether there is adequate coverage by the recommended case detection and treatment strategy.

Kaynak: Dünya Sağlık Örgütü Küresel Tüberküloz Raporu.

Baz period:

Alakalı Linkler: 0

Üst başlık: Sağlık: hastalıkların önlenmesi