Toplam vergi oranı (% ticari kar) Kaynak: Dünya Bankası, proje İş Yapıyor (http://www.doingbusiness.org/).

Toplam vergi oranı (% ticari kar)


Yayın Tarihi :

Kısa açıklama:

Uzun açıklama: Toplam vergi oranı vergi miktarını ve zorunlu katılım ticari kardan pay olarak izin verilen kesintiler ve muafiyetler için muhasebe sonra işletmeler tarafından ödenecek ölçer. Tevkif edilen vergiler (gelir vergisi gibi) ya da toplanan ve vergi makamları (katma değer vergisi, satış vergisi veya mal ve hizmet vergisi gibi) düzelen tutulur.

Yorumlar: Veri yayın yılı yerine anket yıl için sunulmaktadır.

Notlar:

Yöntem: The data covering taxes payable by businesses, measure all taxes and contributions that are government mandated (at any level - federal, state, or local), apply to standardized businesses, and have an impact in their income statements. The taxes covered go beyond the definition of a tax for government national accounts (compulsory, unrequited payments to general government) and also measure any imposts that affect business accounts. The main differences are in labor contributions and value added taxes. n The data account for government-mandated contributions paid by the employer to a requited private pension fund or workers insurance fund but exclude value added taxes because they do not affect the accounting profits of the business - that is, they are not reflected in the income statement.

Kaynak: Dünya Bankası, proje İş Yapıyor (http://www.doingbusiness.org/).

Baz period:

Alakalı Linkler: 0

Üst başlık: Özel Sektör Ve Ticaret: İş ortamında