Toplam rezervler (altın içerir, mevcut ABD$) Kaynak: Uluslararası Para Fonu (IMF), Uluslararası Mali İstatistikler ve veri dosyaları.

Toplam rezervler (altın içerir, mevcut ABD$)


Yayın Tarihi :

Kısa açıklama:

Uzun açıklama: Toplam rezerv para altın holdings, özel çekme hakları, IMF üyeleri, IMF tarafından düzenlenen rezervleri ve para otoritelerinin kontrolü altında döviz holdings oluşmaktadır. Bu rezervler altın bileşen yıl sonu (31 Aralık) Londra fiyatlarla değerlidir. Veri cari AMERİKAN Doları.

Yorumlar:

Notlar:

Yöntem: The balance of payments (BoP) is a double-entry accounting system that shows all flows of goods and services into and out of an economy

Kaynak: Uluslararası Para Fonu (IMF), Uluslararası Mali İstatistikler ve veri dosyaları.

Baz period:

Alakalı Linkler: 0

Üst başlık: Ekonomi Politikası Ve Borç: Ödemeler Dengesi: Rezervleri ve diğer öğeler