Toplam doğal kaynakları kiralar (% GSYİH) Kaynak: Tahminler kaynakları ve yöntemleri Milletlerin Değişen Servet açıklanan: Ölçüm Yeni bin yılda Sürdürülebilir Kalkınma (Dünya Bankası, 2011).

Toplam doğal kaynakları kiralar (% GSYİH)


Yayın Tarihi :

Kısa açıklama:

Uzun açıklama: Toplam doğal kaynakları kiralar kiralar petrol, doğal gaz, kiralar toplamı, kömür kira () sert ve yumuşak, mineral kiralar ve Orman kiralar.

Yorumlar: Veri yayın yılı yerine anket yıl için sunulmaktadır.

Notlar:

Yöntem: The estimates of natural resources rents are calculated as the difference between the price of a commodity and the average cost of producing it. This is done by estimating the world price of units of specific commodities and subtracting estimates of average unit costs of extraction or harvesting costs (including a normal return on capital). These unit rents are then multiplied by the physical quantities countries extract or harvest to determine the rents for each commodity as a share of gross domestic product (GDP).

Kaynak: Tahminler kaynakları ve yöntemleri Milletlerin Değişen Servet açıklanan: Ölçüm Yeni bin yılda Sürdürülebilir Kalkınma (Dünya Bankası, 2011).

Baz period:

Alakalı Linkler: 0

Üst başlık: Çevre: Doğal kaynakların katkısı GSYİH