Ticaret (% GSYİH) Kaynak: Dünya Bankası, ulusal hesaplar veri ve OECD Ulusal Hesaplar veri dosyaları.

Ticaret (% GSYİH)


Yayın Tarihi :

Kısa açıklama:

Uzun açıklama: Ticaret ihracat toplam mal ve hizmetlerin gayri safi yurtiçi hasılanın bir oranı olarak ölçülen ithalatı.

Yorumlar: Veri yayın yılı yerine anket yıl için sunulmaktadır.

Notlar:

Yöntem:

Kaynak: Dünya Bankası, ulusal hesaplar veri ve OECD Ulusal Hesaplar veri dosyaları.

Baz period:

Alakalı Linkler: 0

Üst başlık: Ekonomik Politika Ve Borç: Ulusal hesaplar: Hisse GSYİH ve diğer