Ticaret Hizmetleri (% GSYİH) Kaynak: Para Fonu, Ödemeler Dengesi İstatistikleri Yıllığı ve veri dosyaları, uluslararası ve Dünya Bankası ve OECD GSYİH tahminleri.

Ticaret Hizmetleri (% GSYİH)


Yayın Tarihi :

Kısa açıklama:

Uzun açıklama: Hizmet ticareti hizmet ihracatı ve ithalatı GSYİH, cari ABD doları olarak tüm değeri bölü toplamıdır.

Yorumlar:

Notlar:

Yöntem:

Kaynak: Para Fonu, Ödemeler Dengesi İstatistikleri Yıllığı ve veri dosyaları, uluslararası ve Dünya Bankası ve OECD GSYİH tahminleri.

Baz period:

Alakalı Linkler: 0

Üst başlık: Ekonomik Politika Ve Borç: Ödemeler Dengesi: Cari Hesap: Mal, hizmet ve gelir