Tarım, katma değer (yıllık % büyüme) Kaynak: Dünya Bankası, ulusal hesaplar veri ve OECD Ulusal Hesaplar veri dosyaları.

Tarım, katma değer (yıllık % büyüme)


Yayın Tarihi :

Kısa açıklama:

Uzun açıklama: Tarım sektörü katma değerinin yıllık büyüme oranı sabit yerel para birimi dayalı ekledi. Toplamları 2005 ABD doları sabit dayanmaktadır. Tarım USSS bölümler 1-5 karşılık gelir ve ormancılık, avcılık ve balıkçılık yanı sıra, bitkisel ve hayvansal üretim yetiştirme içerir. Katma değer tüm çıkışlar ekleyerek ve ara girdi düşüldükten sonra bir sektör net çıktı. Fabrikasyon varlıkları veya doğal kaynakların tükenmesi ve bozulması amortisman için kesinti yapmadan hesaplanır. Değer kökeni Uluslararası Standart tarafından belirlenir eklendi Sınai Sınıflandırma (USSS), sürüm 3.

Yorumlar:

Notlar:

Yöntem: Gayri safi yurtiçi hasıla (GSYİH) değeri toplamı tüm üreticiler tarafından eklenen temsil eder. Katma değer daha az ara malı değer ve hizmet üretiminde tüketilen üreticileri brüt üretim değeri, üretim, sabit sermaye tüketimi için muhasebe önce. Birleşmiş Milletler Sistemi Ulusal Hesaplar aramalar için katma değer için değerli ya da temel fiyatlarla (vergiler hariç net ürün) ya da üretici fiyatları (dahil net vergi ödenen ürünleri üreticileri hariç satış veya katma değer vergisi). Her iki değerleme fatura taşıma masrafları hariç üreticiler tarafından ayrı ayrı. Toplam GSYİH alıcı fiyatlarla ölçülür. Sektör tarafından katma değer normalde temel fiyatlarla ölçülür.

Kaynak: Dünya Bankası, ulusal hesaplar veri ve OECD Ulusal Hesaplar veri dosyaları.

Baz period:

Alakalı Linkler: 0

Üst başlık: Ekonomik Politika Ve Borç: Ulusal hesaplar: Büyüme oranları