Tarım azot oksit emisyonları (bin metrik ton CO2 eşdeğer) Kaynak: Avrupa Komisyonu Ortak Araştırma Merkezi (JRC)/Hollanda Çevresel Değerlendirme Ajansı (REKLAM). Küresel Atmosferik Araştırma için emisyon Veritabanı (EDGAR): http://edgar.jrc.ec.europa.eu/

Tarım azot oksit emisyonları (bin metrik ton CO2 eşdeğer)


Yayın Tarihi :

Kısa açıklama:

Uzun açıklama: Tarım azot oksit emisyon gübre kullanımı (sentetik ve hayvan gübresi), atık yönetimi, tarımsal atık yakma (nonenergy, on-site) ve savannah yanan hayvan ile üretilmektedir.

Yorumlar: Gösterge cinsiyet alaka: bu gösterge çalışma çağındaki nüfusun çocuk ve yaşlılara ilişkin taşıdığını bağımlılık yükü anlamına gelir. Bir ev tek bakıcı birçok kez bekar ya da dul kadınlar yüksek bağımlılık oranına sahip.

Notlar:

Yöntem: Azot oksit emisyonları tarımsal biyokütle yakma, endüstriyel faaliyetler, Hayvancılık ve yönetimi. Emisyon genellikle karbon dioksit eşdeğeri gazların etkili katkıları karşılaştırıldığında olanak sağlayan küresel ısınma potansiyeli kullanarak ifade edilir.Ölçü birimi kt (kiloton) karbondioksit eşdeğer. Azot oksit emisyonları ile ilgili verileri Uluslararası Enerji Ajansı tarafından derlenmiş.

Kaynak: Avrupa Komisyonu Ortak Araştırma Merkezi (JRC)/Hollanda Çevresel Değerlendirme Ajansı (REKLAM). Küresel Atmosferik Araştırma için emisyon Veritabanı (EDGAR): http://edgar.jrc.ec.europa.eu/

Baz period:

Alakalı Linkler: 0

Üst başlık: Çevre Emisyonlarını