Tarife uygulanan, basit demek, sanayi ürünleri (%) Kaynak: Dünya Bankası Personel tahminler kullanarak Dünya Entegre Ticaret Çözümü sistemi, temel verilerden Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı Ticaret Analiz ve Bilgi Sistemi (TRENLER) veri tabanı ve Dünya Ticaret Organization nin (WTO) Entegre Veri Bankası (İKB) ve Konsolide Tarife cetveli (CTS) veritabanı.

Tarife uygulanan, basit demek, sanayi ürünleri (%)


Yayın Tarihi :

Kısa açıklama:

Uzun açıklama: Basit yani uygulanan tarife tüm ürünler tarifeleri tüm işlem gören mallar için hesaplanan maruz için etkili bir şekilde uygulanan oranları ağırlıksız ortalama. Veri altı ya da sekiz haneli düzeyde ticaretin Uyumlu Sistemi kullanılarak sınıflandırılmıştır. Tarife satır veri Standart Uluslararası Ticaret Sınıflandırması (SİTC) revize 3 kodlarına emtia grupları tanımlamak için eşleştirildi. Etkili altı ve sekiz haneli ürün düzeyinde uygulanan gümrük vergisi oranları her bir mal grubu ürünler için ortalaması alınır. Etkili bir şekilde uygulanan oranı kullanılamaz olduğunda, en çok gözetilen ulus fiyatı yerine kullanılır. Bumümkünse, belirli oranları kıymet eşdeğer oranları dönüştürülmüş ve basit ortalama tarife hesaplamaya dahil edilmiştir. Üretilen ürünler mal SİTC revizyon 3 Bölüm 5-8 hariç bölüm 68 de sınıflandırılır.

Yorumlar: Bir ülke için tüketim veya gelir seçim PovcalNet aşırı yoksulluk tahmin etmek için kullanılan göre yapılır. Uygulama küresel ve bölgesel yoksulluk tahmin etmek için Dünya Bankası tarafından kabul edilen, ilke olarak, refah ölçmek her yerde kullanılabilir olarak kişi başına düşen tüketim harcamaları kullanmaktır

Notlar:

Yöntem:

Kaynak: Dünya Bankası Personel tahminler kullanarak Dünya Entegre Ticaret Çözümü sistemi, temel verilerden Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı Ticaret Analiz ve Bilgi Sistemi (TRENLER) veri tabanı ve Dünya Ticaret Organization nin (WTO) Entegre Veri Bankası (İKB) ve Konsolide Tarife cetveli (CTS) veritabanı.

Baz period:

Alakalı Linkler: 0

Üst başlık: Özel Sektör & Trade: gümrük Tarifeleri