Sosyal katkı mevcut Milli Para Birimi) Kaynak: Uluslararası Para Fonu (IMF), Kamu Maliyesi İstatistik Yıllığı ve veri dosyaları.

Sosyal katkı mevcut Milli Para Birimi)


Yayın Tarihi :

Kısa açıklama:

Uzun açıklama: Sosyal güvenlik primlerinin çalışanların sosyal güvenlik primleri, işverenler ve tespit edilemeyecek, serbest çalışan kişiler, ve diğer katkıları vardır. Ayrıca sosyal sigorta hükümetler tarafından işletilen gerçek veya izafi katkıları vardır.

Yorumlar:

Notlar:

Yöntem: The IMF s Government Finance Statistics Manual 2001, harmonized with the 1993 SNA, recommends an accrual accounting method, focusing on all economic events affecting assets, liabilities, revenues, and expenses, not just those represented by cash transactions. It accounts for all changes in stocks, so stock data at the end of an accounting period equal stock data at the beginning of the period plus flows over the period. The 1986 manual considered only debt stocks. n Government finance statistics are reported in local currency. Many countries report government finance data by fiscal year

Kaynak: Uluslararası Para Fonu (IMF), Kamu Maliyesi İstatistik Yıllığı ve veri dosyaları.

Baz period:

Alakalı Linkler: 0

Üst başlık: Kamu Kesimi: kamu maliyesi: Gelir