Seyahat hizmetleri (% ticari hizmet ihracatı) Kaynak: Uluslararası Para Fonu, Ödemeler İstatistikleri Yıllığı ve veri dosyaları Dengesi.

Seyahat hizmetleri (% ticari hizmet ihracatı)


Yayın Tarihi :

Kısa açıklama:

Uzun açıklama: Seyahat hizmetleri (ticari hizmet ihracatının%) iş için bir yıldan az ya da kişisel amaçlı ziyaretler sırasında mal ve hizmetleri, kendi kullanımı için bu ekonomi içinde seyahat edenler tarafından bir ekonomi elde kapsar. Seyahat hizmetleri mal ve hizmetler Seyahat, konaklama ve yemek ve ulaşım (ekonomi içinde ziyaret gibi) tarafından tüketilen vardır.

Yorumlar:

Notlar:

Yöntem: The balance of payments (BoP) is a double-entry accounting system that shows all flows of goods and services into and out of an economy

Kaynak: Uluslararası Para Fonu, Ödemeler İstatistikleri Yıllığı ve veri dosyaları Dengesi.

Baz period:

Alakalı Linkler: 0

Üst başlık: Özel Sektör Ve Ticaret: İhracat