Sağlık harcaması kişi başına (cari ABD$) Kaynak: Dünya Sağlık Örgütü Harcamalar veritabanı (bkz: http://apps.who.int/nha/database en son güncellemeleri için) Genel Sağlık.

Sağlık harcaması kişi başına (cari ABD$)


Yayın Tarihi :

Kısa açıklama:

Uzun açıklama: Toplam sağlık harcamaları toplam nüfusa oranı olarak, kamu ve özel sağlık harcamalarının toplamıdır. Sağlık hizmetleri (koruyucu ve tedavi, aile planlaması faaliyetleri, beslenme faaliyetleri ve acil yardım sağlık için belirlenmiş hükmü kapsar ama su ve sanitasyon hüküm içermez. Veri cari AMERİKAN Doları.

Yorumlar:

Notlar:

Yöntem: Sağlık harcamaları verileri kamu ve özel harcamaları ayrılır. Genel olarak, düşük gelirli ekonomiler yüksek payı özel sağlık harcamaları daha orta ve yüksek gelirli ülkelerde ve cepten harcamalar (doğrudan ödemeler ile konutlara sağlayıcıları) oluşturan en büyük oran özel harcamalar. Yüksek cepten harcamalar önleyici ya da iyileştirici bakım erişme insanları vazgeçirmek ve gerekli bakım göze alamaz hane halkı yoksullaştıran olabilir. Sağlık finansmanı verileri sistematik bir ulusal Sağlık hesapları, biriktirilir kapsamlı ve sürekli sağlık izleme sistemi kaynak akıyor. Kurmak için bir ulusal Sağlık hesabı, ülkeleri tanımlamak gerekir sınırları sağlık sistemi ve sınıflandırmak sağlık harcamaları bilgi boyunca çeşitli Boyutlar da dahil olmak üzere finansman kaynaklarının, sağlık hizmet sağlayıcıları, fonksiyonel kullanım sağlık harcamaları ve yararlananların harcamaları. Muhasebe sistemi kaynak zarf ve para akışını doğru bir resim sunmak ve finansman eşitlik ve verimlilik analizi politikası bilgilendirmek için izin verebilirsiniz.

Kaynak: Dünya Sağlık Örgütü Harcamalar veritabanı (bkz: http://apps.who.int/nha/database en son güncellemeleri için) Genel Sağlık.

Baz period:

Alakalı Linkler: 0

Üst başlık: Sağlık: Sağlık Hizmetleri