SF6 gazı emisyonları (bin metrik ton CO2 eşdeğer) Kaynak: Avrupa Komisyonu, Ortak Araştırma Merkezi (JRC)/Hollanda Çevresel Değerlendirme Ajansı (REKLAM). Küresel Atmosferik Araştırma için emisyon Veritabanı (EDGAR): http://edgar.jrc.ec.europa.eu/

SF6 gazı emisyonları (bin metrik ton CO2 eşdeğer)


Yayın Tarihi :

Kısa açıklama:

Uzun açıklama: Sülfür heksaflorid büyük ölçüde yüksek voltajlı elektrik ekipman izole etmek için kullanılır.

Yorumlar: Birçok kadın serbest meslek ama zor serbest meslek sahibi olduklarını beyan etmediklerinden ölçmek için.alaka gösterge cinsiyet için: 

Notlar:

Yöntem:

Kaynak: Avrupa Komisyonu, Ortak Araştırma Merkezi (JRC)/Hollanda Çevresel Değerlendirme Ajansı (REKLAM). Küresel Atmosferik Araştırma için emisyon Veritabanı (EDGAR): http://edgar.jrc.ec.europa.eu/

Baz period:

Alakalı Linkler: 0

Üst başlık: Çevre Emisyonlarını