PPG, ikili (DİS, mevcut ABD$) Kaynak: Dünya Bankası, Uluslararası Borç İstatistikleri.

PPG, ikili (DİS, mevcut ABD$)


Yayın Tarihi :

Kısa açıklama:

Uzun açıklama: İkili borç resmi ihracat kredisi kuruluşları hükümetlerden ve onların kurumlarından kredi (merkez bankaları dahil), özerk kuruluşlarından krediler ve doğrudan krediler içerir. Ödemeler yıl boyunca belirtilen kredi taahhütleri ev çizimleri. Veri cari AMERİKAN Doları.

Yorumlar: Not: Veriler 2005 yılından itibaren Ödemeler Manuel IMF Dengesi (BPM6) altıncı edition dayanmaktadır.

Notlar: Tüm anketler www.enterprisesurveys.org.dan bulunabilir Metodoloji sayfasında belirtildiği gibi Kurumsal Anket yöntemi kullanılarak uygulanmıştır

Yöntem:

Kaynak: Dünya Bankası, Uluslararası Borç İstatistikleri.

Baz period:

Alakalı Linkler: 0

Üst başlık: Ekonomi Politikası Ve Borç: Dış borç: Ödemeler