Ortalama yağış derinliği (mm yılda) Kaynak: Gıda ve Tarım Örgütü, elektronik dosyalar ve web sitesi.

Ortalama yağış derinliği (mm yılda)


Yayın Tarihi :

Kısa açıklama:

Uzun açıklama: Ortalama yağış ülkenin yıllık yağış derinlemesine uzun vadeli ortalama (Uzay ve zaman). Yağış bir sıvı veya katı bulutlardan düşen her türlü su olarak tanımlanır.

Yorumlar:

Notlar:

Yöntem:

Kaynak: Gıda ve Tarım Örgütü, elektronik dosyalar ve web sitesi.

Baz period:

Alakalı Linkler: 0

Üst başlık: Ortam: Arazi kullanımı