Ortalama vadesi yeni dış borç taahhütleri, resmi (yıl) Kaynak:

Ortalama vadesi yeni dış borç taahhütleri, resmi (yıl)


Yayın Tarihi :

Kısa açıklama:

Uzun açıklama: Vade ödemesiz ve geri ödeme süreleri toplamı olan orijinal vade için yıllık sayısıdır. Anapara ödemesiz kredinin imza asıl ve ilk ödeme için finansal enstrümanın düzenlendiği tarihten itibaren dönemdir. Geri ödeme süresi asıl son ödeme ilk dönem. Ortalama elde etmek için, tüm kamu ve kamu garantili kredilerin vadesi kredilerin tutarları tarafından ağırlıklı olmuştur. Resmi alacaklılar arasında borç uluslararası kuruluşlardan krediler (çok taraflı krediler ve kredi içerir hükümetler (karşılıklı krediler). Uluslararası kuruluştan kredi Dünya Bankası, bölgesel kalkınma bankaları, kredi ve kredi ve çok taraflı hükümetler arası ve diğer kurumlar vardır. Dışlanan fonları tek bir bağış hükümet adına uluslararası bir kuruluş tarafından yönetilen kredi vardır

Yorumlar: Ülkeye özgü meta İMFâ bulunabilir s A http://fas.imf.org.web sitesi FAS

Notlar:

Yöntem:

Kaynak:

Baz period:

Alakalı Linkler: 0

Üst başlık: