Ortalama vade yeni dış borç yükümlülükleri (yıl) Kaynak: Dünya Bankası, Uluslararası Borç İstatistikleri.

Ortalama vade yeni dış borç yükümlülükleri (yıl)


Yayın Tarihi :

Kısa açıklama:

Uzun açıklama: Vade ödemesiz ve geri ödeme süreleri toplamı olan orijinal vade için yıllık sayısıdır. Anapara ödemesiz kredinin imza asıl ve ilk ödeme için finansal enstrümanın düzenlendiği tarihten itibaren dönemdir. Geri ödeme süresi asıl son ödeme ilk dönem. Ortalama elde etmek için, tüm kamu ve kamu garantili kredilerin vadesi kredilerin tutarları tarafından ağırlıklı olmuştur. Kamu borcu, kamu borcu, milli devlet, politik alt bölümü de dahil olmak üzere harici bir zorunluluktur (veya birini, bir kurumu) ve özerk kamu kurumları. Kamu garantili borç bir kamu kurumu tarafından ödenmesi için güvence altına alınmış özel bir borçlunun harici bir zorunluluktur.

Yorumlar:

Notlar:

Yöntem:

Kaynak: Dünya Bankası, Uluslararası Borç İstatistikleri.

Baz period:

Alakalı Linkler: 0

Üst başlık: Ekonomik Politika Ve Borç: Dış borç: Şartlar