Ortalama ödemesiz yeni dış borç yükümlülükleri (yıl) Kaynak: Dünya Bankası, Uluslararası Borç İstatistikleri.

Ortalama ödemesiz yeni dış borç yükümlülükleri (yıl)


Yayın Tarihi :

Kısa açıklama:

Uzun açıklama: Ödemesiz kredinin imza asıl ve ilk ödeme için finansal enstrümanın düzenlendiği tarihten itibaren dönemdir. Ortalama elde etmek için, ödemesiz tüm kamu ve kamu garantili krediler kredi tutarları tarafından ağırlıklı olmuştur. Kamu borcu, kamu borcu, milli devlet, siyasi bir alt (ya da bir Ajansı) ve özerk kamu kurumları da dahil olmak üzere harici bir zorunluluktur. Kamu garantili borç bir kamu kurumu tarafından ödenmesi için güvence altına alınmış özel bir borçlunun harici bir zorunluluktur.

Yorumlar: Seçilen yıl T0 ve T1 için refah toplamları (tüketim veya gelir) karşılaştırma her ülke için değerlendirilir. Eğer iki anket arasında karşılaştırma bir ülke için önemli bir sorun, seçim kriterlerini yeniden uygulanan bir sonraki en iyi anket bu yıl(lar) ı seçin. Yıllık büyüme oranları anket yılları arasında bileşik büyüme bir formül kullanarak hesaplanır. Ankette yıl için büyüme oranları hesaplanır ve refah toplama tipi büyüme oranını hesaplamak için kullanılan süresinin belirlenmesi dipnotlarda belirtilmiştir.

Notlar:

Yöntem:

Kaynak: Dünya Bankası, Uluslararası Borç İstatistikleri.

Baz period:

Alakalı Linkler: 0

Üst başlık: Ekonomi Politikası Ve Borç: Dış borç: Genel