Ortalama ödemesiz yeni dış borç taahhütleri, resmi (yıl) Kaynak:

Ortalama ödemesiz yeni dış borç taahhütleri, resmi (yıl)


Yayın Tarihi :

Kısa açıklama:

Uzun açıklama: Ödemesiz kredinin imza asıl ve ilk ödeme için finansal enstrümanın düzenlendiği tarihten itibaren dönemdir. Ortalama elde etmek için, ödemesiz tüm kamu ve kamu garantili krediler kredi tutarları tarafından ağırlıklı olmuştur. Resmi alacaklılar arasında borç uluslararası kuruluşlardan krediler (çok taraflı krediler) ve devlet kredisi (karşılıklı krediler) içermektedir. Uluslararası kuruluştan kredi Dünya Bankası, bölgesel kalkınma bankaları, kredi ve kredi ve çok taraflı hükümetler arası ve diğer kurumlar vardır. Hariç krediler fon tarafından yönetilen uluslararası bir örgüt adına bir tek donör hükümet

Yorumlar:

Notlar:

Yöntem:

Kaynak:

Baz period:

Alakalı Linkler: 0

Üst başlık: